Allt om arbetsmiljö logga
Guide

Anpassa träning efter yrke

HÄLSA Den som rör sig mycket på jobbet kan ha större risk för ohälsa än den som sitter mycket. Ändå rekommenderas alla att röra sig mer. Anpassa träning efter individ och yrke är forskarnas råd.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-02-22

Situationsanpassa. Skilj på den som har ett stillasittande och mer rörligt arbete råder forskarna. Foto: Adobe Stock

Ohälsa inom olika yrkesgrupper varierar stort i Sverige. Hur mycket man sitter, står, går och bär påverkas av vad man jobbar med. Ändå är riktlinjer för hälsa och träning i stort sett samma för alla. Sitt mindre och rör på dig mer rekommenderar Världsorganisationen, WHO.
– Idag har vi satt tjänstemännen som norm för rekommendationerna men en tredjedel av den arbetande befolkningen har ett fysiskt krävande yrke. Det är inte så att one size-fits all, säger Elin Ekblom Bak.

Elin Ekblom Bak Foto: Thomas Carlgren

Elin Ekblom Bak är docent på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, med inriktning på fysisk aktivitet och folkhälsa och har lett forskningsprojekt som undersökt olika yrkesgruppers hälsa och kondition. En studie över 70 000 män och kvinnor som genomfört en hälsoprofilbedömning via företagshälsovården visade att omsorgsyrken och transport- och maskinföraryrken hade störst risk för ohälsa medan yrken med krav på högskolekompetens inom naturvetenskap och teknik hade lägst risk. En annan studie visar att konditionen försämrats i många yrkesgrupper de senaste 20 åren, mest inom yrken med lägre utbildningsnivå.
– Med mer kunskap blir det mycket lättare att rikta insatser och skräddarsy dem mot den det gäller, säger hon.

För trots att det finns stora problem med för mycket stillasittande så verkar det paradoxalt inte stämma att det alltid är bra att röra sig mer. Studier från Syddansk universitet i Danmark har visat att de som har aktiva arbeten i själva verket kan ha en högre risk för ohälsa än de med mer stillasittande arbeten. En trolig orsak, enligt forskarna, är att den fysiska aktiviteten på arbetet inte liknar träning vi gör på fritiden. Fysisk aktivitet på arbetet är ofta repetitiv, statisk och så lågintensiv att den inte påverkar konditionen. Dessutom pågår den under lång tid, i stället för att bygga upp så sliter aktiviteten på kroppen.

För att orka ett aktivt rörligt arbete behövs träning av till exempel kondition och styrka.

När rätt grupp kan få rätt insatser så blir effekten större och även mer tilltalande för individen

-

Med träning höjs maxkapaciteten så ork kan finnas kvar efter arbetsdagen. Men att begära att någon som redan burit, kånkat och gått i åtta timmar dessutom ska träna på fritiden är inte rimligt, menar Elin Ekblom Bak. Så hur ska man göra då?
– Man har sett positiva effekter av att träna på arbetstid. Människor har då förbättrat sin kapacitet och klarat av yrket bättre. Men det är ofta de som är mest intresserade som tar dessa träningstimmar. Vi missar fortfarande de som behöver det ännu mer.

Därför är det bästa att försöka göra om arbetet så att det blir hälsosamt, menar Elin Ekblom Bak. Det kan handla om inslag av vila under dagen, att rotera arbetsuppgifter så att vissa uppgifter är fysiskt mer krävande och där andra innehåller stillasittande.

Har man fått vila under dagens arbete kan det möjliggöra att man orkar träna på eller utanför arbetstid.
– När rätt grupp kan få rätt insatser så blir effekten större och även mer tilltalande för individen, säger Elin Ekblom Bak.

Så här gör du

  • Höj medvetenheten. Åtta timmars fysiskt arbete är inte hälsofrämjande för alla, snarare sliter det på kroppen. För att orka ett fysiskt krävande arbete krävs träning. Men att träna utöver arbetsdagens åtta timmar i rörelse är ofta inte rimligt – då behövs vila.
  • Situationsanpassa. Skilj på den som har ett stillasittande och mer rörligt arbete. Se över situationen för varje arbetsplats, yrke och individ. Det finns inte en lösning för alla. Gör den fysiska aktiviteten på arbetet mer hälsosamt utformad men hjälp också individen att förbättra sin fysiska kapacitet.
  • Ha en helhetssyn. Analysera hur rörelsemängden ser ut under ett helt dygn. För den som åker bil fram och tillbaka till jobbet och som sedan sitter vid sin dator kanske insatsen ska vara att träna på lunchen eller cykla till jobbet. För den som har ett aktivt arbete kanske i stället mer vila behövs.
  • Ge yttre förutsättningar. Se till att det finns omklädningsrum och möjlighet att träna på lunchen. Eller för de med rörligt arbete: Ge möjlighet att ta paus, att variera arbetet och belastningen och möjlighet att träna på arbetstid.
  • Hjälp den inre motivationen. För att träning ska bli av måste den vara på individens villkor. Även om hen får yttre förutsättningar så måste träningen kännas intressant. Det spelar roll vad man gör, hur, med vem och när på dagen.
  • Analysera vilken träning som ger bäst effekt. I yrken där man går och står har kondition en större betydelse. För personer med smärta i axlar och nacke är styrketräning viktigare. Det finns möjlighet att göra specifika analyser över vilka fysiska krav olika yrken har.

Källa: Elin Ekblom Bak

Träna smartare

Helsedirektoratet i Norge har tagit fram verktyget ”Smart träning i arbetslivet.” Genom att fylla i uppgifter om bland annat sitt yrke och fysiska tillstånd tar tjänsten fram ett skräddarsytt träningsprogram.

Läs mer: www.helsenorge.no

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-02-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!