Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

2021 – ett extremår för arbetsskadorna

STATISTIK Antalet arbetsskador ökade kraftigt under förra året, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket. Det beror till stor del på pandemin. Upplevda biverkningar av coronavaccin är en helt ny typ av anmälningar.

Publicerad: 2022-06-14

Pandemin slår sönder alla trender, sa Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, när hon gick igenom statistiken. Foto: KARIN NILSSON

Pandemin präglar fortfarande arbetsskadestatistiken. Det visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport av anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

– Vi har över 150 000 anmälda arbetsskador. Det är en hisnande summa, sa Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, när rapporten presenterades i slutet av förra veckan.

Hon menade att utvecklingen går åt fel håll och att myndighetens inspektionsinsatser visar att det finns stora brister i arbetsmiljöarbetet.

– Återigen ser vi att det finns stora utmaningar i de kvinnodominerade branscherna.

De anmälda arbetssjukdomarna ökade med 48 procent. Kvinnor inom vård- och omsorg och sociala tjänster står för de flesta anmälningarna. Orsaken smitta har ökat kraftigt och motsvarar drygt två tredjedelar av alla anmälningar under 2021. Exponering av smitta var före pandemin en relativt liten del av alla anmälningar.

De övriga arbetssjukdomarna som exempelvis ergonomiska belastningsfaktorer, fysikaliska faktorer som buller och ventilation, och organisatoriska och sociala faktorer ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare, konstaterade Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, när hon gick igenom statistiken på pressträffen.

– Vi ser fortfarande höga nivåer av anmälningar som beror på organisatoriska och sociala faktorer som exempelvis stress, dåliga relationer på jobbet, dålig kontroll över arbetet, sa hon.

Pandemin har präglat även antalet anmälda arbetsolyckor. Hälften av ökningen är upplevda biverkningar efter vaccin mot covid-19. Dessa anmälningar är en helt ny typ av anmälningar, enligt Arbetsmiljöverket, och har ökat från knappt 300 till närmare 3 400.

Fortfarande är det
totalt fler arbetsskador bland männen än bland kvinnorna. Men under pandemin har fler kvinnor inom vård- och omsorg anmält olyckor än tidigare och skillnaden gentemot männen har blivit mindre, påpekade Ann Ponton Klevestedt. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland kvinnor var rekordhögt 2021.

– 2021 var ett extremår. Pandemin slår sönder alla trender, noterade Ann Ponton Klevestedt.

De vanligaste olyckorna bland kvinnor är fallolyckor och olyckor som inträffar när någon rör sig med belastning. Det kan exempelvis vara lyft av patienter i vården. Vanligaste olyckan bland männen är förlorad kontroll av handverktyg och olika transportmedel.

– Fortfarande drabbas yngre mer och det beror på vilken typ av arbetsuppgifter de har, deras brist på erfarenhet och den introduktion de får. Arbetsgivarna skulle kunna jobba mycket mer med detta, sa Ann Ponton Klevestedt.

Under 2021 dog sammanlagt 48 arbetstagare i arbetsolyckor i Sverige, visar myndighetens statistik. 39 av dessa ingick i den svenska arbetskraften. Flertalet var män. Åtta av de som dog på arbetet var utländska medborgare som arbetade i Sverige. De ingår inte i den svenska arbetskraften.

Arbetsmiljöverket har gått
igenom de vanligaste orsakerna till att någon dog på jobbet under åren 2012 till 2021. Flertalet, 42 procent av de totalt 385 arbetsolyckorna med dödlig utgång, berodde på förlorad kontroll över fordon eller andra transportmedel. Sett till antalet anställda i olika branscher är jord- och skogsbruket värst drabbat.

//KARIN NILSSON

FLER KVINNOR DRABBAS AV ARBETSSJUKDOMAR

  • 153 232 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2021.
  • 39 049 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro, 18 563 kvinnor, 20 486 män.
  • 67 448 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, 36 721 kvinnor, 30 727 män.
  • 10 990 olyckor på väg till eller från arbetet, 7 065 kvinnor, 3 925 män.
  • 29 854 arbetssjukdomar, 22 141 kvinnor, 7 713 män.
  • 39 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, varav 3 kvinnor och 36 män.
  • 9 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.
  • Källa: Arbetsmiljöverkets årliga arbetsskadestatistik som innehåller arbetsskador under år 2021 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2022. Arbetsskador är både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar. Som arbetssjukdomar räknas besvär som uppstår efter en kortare eller längre tids skadlig inverkan i arbetet.

Läs hela rapporten här

Foto: KARIN NILSSON

Publicerad: 2022-06-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!