Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

3 av 10 karriärsugna ser ingen möjlighet att avancera

Publicerad: 2019-06-10

Nästan hälften av alla yrkesverksamma tycker att det är viktigt att kunna göra karriär. Samtidigt anser en tredjedel av dessa att den möjligheten inte finns på deras egen arbetsplats. Män är mer optimistiska än kvinnor. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo.

När 1 000 yrkesverksamma svenskar tillfrågades om möjligheterna de har att avancera på sin arbetsplats svarade 44 procent att detta är  viktigt. Det visar en undersökning från analysföretaget Kantar Sifo, som genomförts på uppdrag av Blocket Jobb.

Med karriär menas att avancera inom yrket eller på arbetsplatsen med högre lön och/eller ökat ansvar,

Men 32 procent av dem som ansåg det är viktigt att kunna göra karriär uppgav att de själva inte hade möjlighet till detta på sin arbetsplats.

Hur de tillfrågade upplever sina karriärutsikter skiljer sig åt. 67 procent av de yrkesverksamma männen i åldersgruppen 18–29 upplever att möjligheten finns på den nuvarande arbetsplatsen, jämfört med enbart 44 procent av de yrkesverksamma kvinnorna i samma ålder.

– Det är en signifikant skillnad i statistiken mellan unga kvinnor och män, vilket är tråkigt att se. Beror det på att unga kvinnors självförtroende är sämre än unga mäns, eller på att det fortfarande finns strukturella skillnader mellan könen på arbetsplatser runtom i Sverige? Eftersom svaren angetts ur ett självupplevt perspektiv finns det såklart olika förklaringar till gapet, men vi anser att frågan bör uppmärksammas oavsett, säger Anna Bergius, affärsområdeschef på Blocket Jobb, i en kommentar till undersökningen.

De tillfrågade fick även svara på frågor om vilket ansvar närmaste chefen har för karriärutvecklingen. 57 procent uppgav att de någon gång gjort karriär, varav en tredjedel gjort det delvis på eget initiativ, och en tredjedel med uppmuntran av chefen.

På frågan om vilket ansvar chefen har för att hjälpa sina medarbetare framåt i karriären, ansåg 43 procent att chefen har ett stort eller ett mycket stort ansvar. Bland dem som tycker att det är viktigt att avancera på jobbet håller ännu fler med, 52 procent.

– Det finns en övergripande förväntan på att chefen ska agera hävstång när det är dags för en anställd att ta ett kliv uppför karriärstegen, vilket kan bero på att beslutet om en befordran ofta tas uppifrån och därmed kräver uppbackning och stöd. Som chef kan man därför tänka på att ha en långsiktig och uttalad plan för sina anställda, så att de känner att möjligheten till karriär finns.

ZANDRA ZERNELL

Publicerad: 2019-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!