Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

38 miljoner till forskning av arbetsmiljö

Hur påverkas hälsan för människor med olika arbetsvillkor när de lämnar arbetslivet? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta jobba? Maria Albin, Lunds universitet, ska forska om saken, det är ett av 18 nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa som beviljats anslag av AFA Försäkring.

Publicerad: 2012-07-27

Totalt anslås 38 miljoner kronor till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa.

De flesta, utom de med de allra bästa arbetsvillkoren, tycker att de får bättre hälsa när de har slutat arbeta, visar internationella studier. Många arbetsgivare väljer bort äldre arbetskraft. Samtidigt ställs krav på att människor ska jobba längre. Arbetsförhållandena behöver alltså förändras, forskare vid Lunds universitet ska studera hur för att komma fram till rekommendationer för ”age management” på olika nivåer i arbetslivet.

Över 1 miljon containrar importeras och öppnas i Sverige varje år. Det kan vara riskfyllt, eftersom godset kan ha behandlats med bekämpningsmedel. Gunnar Johanson vid Karolinska Institutet får två miljoner för att undersöka exponeringen vid lossning och hur utvädring av containrar ska ske.

Flera allvarliga olycksfall har inträffat vid gassvetsning och avluftning av fjärrvärmerör på grund av att höga halter koloxid i rören. AFA Försäkring anslår en miljon kronor till Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, för att undersöka riskerna.

Andra projekt som beviljats medel handlar bl a om hur akutläkares arbetsvillkor kan förbättras, hur man skapar balans i livet för att minska riskerna för ohälsa, e-behandling vid alkoholmissbruk och hur unga introduceras i arbetslivet.

Publicerad: 2012-07-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!