Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

5 risker med hemarbete

DISTANS Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, har gjort en kartläggning av hemarbete under pandemin. Här är en sammanfattning av de fem viktigaste riskerna att hålla koll på.

Publicerad: 2022-03-08

Dålig ergonomi hemma är en av riskerna med hemarbete. Foto: Adobe stock
  1. Fysisk belastningsskuld. Dålig ergonomi i hemmet ökar risk för skador i nacke, axlar och rygg. Se upp med fysisk ”belastningsskuld” som kan visa sig först efter en längre tid av mer statisk arbetsställning, fysisk inaktivitet och dåliga ljusförhållanden.
  2. Sämre relationer. Relationen mellan chef och medarbetare förändras när vi bara träffas digitalt. Det blir svårare för chefen att se och uppfatta hur arbetstagaren mår vilket skapar utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Särskilt möten av allvarligare karaktär blir svårare. Försämrade relationer mellan arbetstagare och chef kan leda till stress men också minskad motivation och arbetslust bland både arbetstagare och chefer.
  3. Förändrade arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter kan inte genomföras på samma sätt och vissa roller som varit viktiga på en arbetsplats försvinner eller får en annan betydelse. Detta kan skapa stress för de arbetstagare som bygger mycket av sitt arbete på fysiska möten och samtal.
  4. Minskat samarbete. Minskad social kontakt leder till minskat samarbete och försämrat lagarbete. Konsekvenserna kan bli alltifrån minskad motivation och arbetslust till försämrat psykiskt mående och depression.
  5. Oklar gräns mellan arbete och fritid. Kan leda till två arbetsmiljörisker. För det första att arbetet trycker undan privatlivet med minskad återhämtning som följd. För det andra att privatlivet inkräktar på arbetslivet och påverkar möjligheten att lösa arbetsuppgifterna. Konsekvensen kan i båda fallen bli ökad stress.
    //ELSA FRIZELL

    Källa: Mynaks kunskapssammanställning ”Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin” (2021)

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2022-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!