Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

A-kassorna olika stränga mot arbetslösa

Publicerad: 2018-10-25

Arbetslöshetsförsäkringens regler är tänkta att tillämpas lika, vad man än arbetar med. Men en granskning från Riksrevisionen visar på stora skillnader.

Landets a-kassor tillämpar reglerna olika när arbetslösa inte sökt jobb eller misskött sina åtaganden på andra sätt. Det framgår av en granskning som Riksrevisionen gjort.

Riksrevisionen har dels granskat hur de 27 a-kassorna hanterat Arbetsförmedlingens underrättelser om att arbetssökande brutit mot reglerna, dels hur Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) skött tillsynen av a-kassorna.

Det visar sig att det finns stora skillnader mellan a-kassorna i hur ofta underrättelserna leder till sanktioner. I snitt leder 88 procent av Arbetsförmedlingens besked till att a-kassorna agerar. Men medan Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa tillgriper sanktioner i 61 procent av fallen är Ledarnas a-kassa strängast med cirka 96 procent.

Riksrevisionen har undersökt om skillnaderna beror på att a-kassorna får olika typer av ärenden. Oftast handlar underrättelserna om att den arbetssökande inte skickat in aktivitetsrapporter i tid, men det kan även handla om att inte ha kommit på möten eller inte aktivt sökt lämpliga arbeten.  Granskningen visar dock att skillnaderna inte kan bero på olika fördelning av ärendetyp.

Resultaten ska tolkas med viss försiktighet, menar Riksrevisionen, som dock anser att olika tolkning av regelverket är en sannolik förklaring.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ser över IAF:s uppdrag att förtydliga regelverket i försäkringen. Det borde t ex förtydligas vad som är godtagbara skäl för att inte lämna in en aktivitetsrapport.

Publicerad: 2018-10-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!