Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Äldre är allt friskare men chefer vill inte ha dem

Svenska arbetsgivare har en negativ inställning till äldre arbetskraft. Var femte i privat sektor anser att äldre borde gå i pension tidigare för att överlämna sina jobb till yngre.

Publicerad: 2012-04-10

Det framgår av en undersökning om attityder till äldre arbetskraft som Pensionsmyndigheten gjort på uppdrag av pensionsåldersutredningen. Både arbetsgivare och fackliga företrädare har besvarat enkäten.

Studien är en uppföljning av en tidigare undersökning som Riksförsäkringsverket gjorde för tio år sedan. Den visare att arbetsgivare i allmänhet har en negativ inställning till äldre i arbetslivet, t ex sade sju av tio i den undersökningen att de sällan eller aldrig nyanställer personer över 50 år.

Resultatet av den nya undersökningen tyder på att attityderna till äldre är fortsatt lika negativa, eller har till och med försämrats, trots att de äldre i allmänheten blivit friskare och har bättre utbildning.

Preliminära resultat visar att mer än var femte arbetsgivare i det privata näringslivet anser att äldre borde gå i pension tidigare för att överlämna sina jobb till yngre. Mer än hälften av arbetsgivarna anser inte att personer över 60 år bör stanna längre på arbetsmarknaden på grund av framtida brist på arbetskraft. Majoriteten anser att äldre lär sig långsammare än yngre och är mindre anpassningsbara. Häften av arbetsgivarna inom tjänstemannasektorn anser att äldre är sämre utbildade.

Även fackliga företrädare är negativa till äldre arbetskraft. Det är en större andel fackliga representanter än arbetsgivare som anser att äldre är mindre anpassningsbara inför omorganisationer. Var tredje fackföreträdare i privat sektor anser att äldre är mindre produktiva och borde gå i pension tidigare för att lämna plats för de yngre.

Resultatet av hela undersökningen ska redovisas i samband med att pensionsåldersutredningen presenterar sitt analysbetänkande om ett par veckor.

•Samtidigt visar en global undersökning att Sverige är bland de sämsta i världen på att rekrytera och behålla äldre kompetens.
Manpower har frågat 30 000 arbetsgivare i 28 länder om hur man hanterar äldre arbetskraft. I snitt säger var femte arbetsgivare att man har en strategi för att behålla äldre anställda (som äldre räknas här personer över 50 år.)

I Sverige är det bara åtta procent som har en sådan strategi. Därmed hamnar svenska arbetsgivare i botten, tillsammans med Italien och Polen. När det gäller rekrytering av äldre arbetskraft är det ännu sämre. Bara fyra procent av arbetsgivare i Sverige har en strategi för detta. Bara Polen är sämre.

Manpower gjorde en liknande undersökning för fem år sedan och läget är det samma nu som då.

Publicerad: 2012-04-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!