Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Äldre arbetskraft faller oftare

Fallskadorna på jobbet ökar och de kommer att bli allt fler i takt med att arbetskraften blir äldre.

Publicerad: 2011-06-09

Det framgår av den årliga rapporten från AFA Försäkring, om allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro.

Andelen fallolyckor utgör nu drygt 30 procent av samtliga allvarliga arbetsolycksfall (ska ha lett till betydande besvär och minst 30 dagars sjukskrivning). Det är därmed den vanligaste skadeorsaken.

För kvinnor över 56 år är risken att råka ut för en allvarlig fallolycka 2,5 gånger högre än för kvinnor i genomsnitt. För männen i samma ålder är risken 1,9 högre än för genomsnittsmannen.

Med den stigande medelåldern på arbetskraften förväntas antalet fallskador öka allt mer. Vid högre ålder blir balansen sämre, skadorna får allvarligare följder och de tar längre tid att läka.

Städare, undersköterskor, vårdbiträden, lastbils- och långtradarchaufförer samt byggnadsarbetare är yrken där fallskador är vanliga.

Rapporten visar i övrigt att antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat de senaste tio åren. 1997 inträffade 2,7 olyckor per 1 000 anställda mot 1,8 per 1 000 under 2009. En förklaring till minskningen 2009 är lågkonjunkturen som gjorde att sysselsättningen i Sverige sjönk med 3 procent.

Främst drabbades industrin, där risken för skador är högre än genomsnittet och där fler män än kvinnor jobbar. Det är också detta faktum som gör att kvinnornas andel av skadorna har ökat, från 30 procent för tio år sedan till 37 procent 2009. Antalet olycksfall har heller inte minskat bland kvinnor.

Inte heller det riktigt svåra olyckorna som leder till invaliditet har blivit färre. Varje år inträffar omkring 4 000 invalidiserande olycksfall, eller 16 stycken varje arbetsdag.

AFA Försäkrings uppgifter bygger på godkända arbetsolycksfall, vilket gör att statistiken är annorlunda än Arbetsmiljöverkets redovisning, som bygger på anmälda arbetsolyckor. Mer än fyra miljoner människor omfattas av AFA:s försäkringar.

Publicerad: 2011-06-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!