Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Äldre friskast varannan över 55 utan sjukdag

Efter flera år med minskad sjukfrånvaro har trenden vänt. Allt fler har haft en eller flera sjukdagar under året.

Publicerad: 2011-10-24

Det framgår av Jobbhälsobarometern 2011, en undersökning från FSF, Föreningen Svensk Företagshälsovård.

I rapporten redovisas de anställdas sjukfrånvaro det senaste året men också deras bedömning om antal sjukdagar kommande år. Enligt undersökningen är trenden för arbetshälsan negativ. Det är allt färre som är helårsfriska, det vill säga inte haft en enda sjukdag det senaste året. De två senaste åren har 42 procent av de anställda i landet sagt att det inte varit borta från arbetet en enda dag på grund av sjukdom under året. I år har denna andel minskat till 36 procent.

Närmare 250 000 anställda ringer till företagshälsovården för att sjukanmäla sig. En sammanställning av anmälningarna visar en ökning av sjukfrånvaron med närmare 10 procent under april-maj 2011 jämfört med samma period 2010. Det är framför allt den kortare sjukfrånvaron, mindre än två veckor, som ökat.

De friskaste är de som är över 55 år, de yngre är mer frånvarande, har flest korttidssjukskrivningar och är också betydligt mer pessimistiska när det gäller den framtida hälsan. Bara en tredjedel av anställa under 40 år har inte haft någon sjukdag det senaste året, mot nära hälften av de som fyllt 55 år.

Bara en fjärdedel av de yngre tror att de kommer att klara sig utan sjukskrivning det närmaste året. Dubbelt så många av de äldre tror att de kommer vara friska hela det kommande året.

Enligt rapporten är norrlänningar och sydsvenskar friskast, över 40 procent av de tillfrågade uppger att de inte haft några sjukdagar det senaste året, att jämföra med cirka 35 procent för anställda i Stockholm, Västsverige och östra Mellansverige.

Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk Företagshälsovård och SKI, Svenskt Kvalitetsindex.
Det är femte året som Jobbhälsobarometern genomförs. Jobbhälsobarometern för 2011 omfattar ett urval på 5.000 personer, i åldern 20-65 år som jobbar minst halvtid.

Publicerad: 2011-10-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!