Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Äldre kvinnor oftare på jobbet än unga män

Publicerad: 2017-10-23

Kvinnor över 55 år är friskare och oftare på jobbet än unga män. Allra minst sjukdagar har dock de äldre männen.

Sveriges Företagshälsor, företagsvårdens branschorganisation, har i tio år frågat anställda i åldrarna 20-65 år hur de ser på sin egen hälsa och arbetsmiljö. I årets undersökning har över 10 000 personer svarat. En av frågorna gäller sjukfrånvaro, och mer specifikt om man har varit frisk hela året, det vill säga inte haft en enda sjukdag.

Resultatet är entydigt. Ju  äldre, desto fler som inte har en enda sjukdag under året. Bland männen upp till 30 år är det bara 17 procent som varit närvarande hela året. Det kan jämföras med kvinnor över 55 år där siffran var 34 procent – det vill säga dubbelt så många.

Allra mest på jobbet var dock männen över 55 år. Där var det nästan varannan, 45 procent, som inte varit sjukfrånvarande en enda dag under det senaste året.

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor, har inga enkla förklaringar till att äldre tycks friskare än yngre. Men han ser att insatser måste göras för att minska hälsogapet.

– Men det finns inga generella lösningar som passar alla. Vi måste anpassa arbetet till individers olika förutsättningar.

Han tar socialtjänsten som ett exempel. Ofta får yngre och orutinerade medarbetare de tyngsta jobben fastän äldre medarbetare sitter på mer rutin, arbetslivserfarenhet och trygghet.

Tittar man över en längre tid så ser man att andelen personer som inte haft en enda sjukdag under året sjunker i alla åldersgrupper.

I den stora undersökningen framkommer bland annat också att närmare en miljon svenskar har känt psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Yngre kvinnor är den grupp som oftast känner obehag.

Publicerad: 2017-10-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!