Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Äldre som jobbar behåller hälsan

Publicerad: 2014-11-27

Äldre som jobbar är friskare än sina jämnåriga som lämnat arbetsmarknaden.

Det framgår av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden åren 2010-2013.

Undersökningen visar att det finns skillnader i hälsan mellan äldre som jobbar och äldre som har lämnat arbetsmarknaden. Bland de 66–74-åringar som arbetar svarar nästan nio av tio att de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Bland deras jämnåriga som inte arbetar är det sju av tio.

Att fortsätta arbeta efter att man har passerat ”normal pensionsålder”, 65 år, är vanligare bland män. Tio procent av männen i åldern 66–74 år är förvärvsarbetande, jämfört med fyra procent av kvinnorna.

De som arbetar efter fyllda 65 är ofta högutbildade, de arbetar deltid i större utsträckning än yngre och upplever att de har större inflytande över sin arbetssituation, enligt SCB.

  • I en annan undersökning från Linnéuniversitetet, redovisad i Scandinavian Journal of Public Health, framgår att arbete skärper äldres intellektuella förmågor. Studien, som bygger på uppgifter från 840 individer, visar att personer som lämnar yrkeslivet vid 60 år hade en kognitiv tillbakagång sex år senare, jämfört med dem som fortsatte arbeta.
  • Läs också: Yrkena där det är vanligast att jobba efter 65.
  • Följ Du&jobbets nya serie om äldre i arbetslivet!

– Arbetsmiljön måste förändras för att fler ska orka högre upp i åren och inte bli utslitna, säger professor Roland Kadefors, professor vid Göteborgs universitet, i det kommande numret av Du&jobbet.

Publicerad: 2014-11-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!