Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Allt fler yngre kvinnor förtidspensioneras

Nära en av tio i åldern 40-49 år har någon form av sjukersättning eller det som tidigare hette förtidspension. Det framgår av en ny rapport från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har utrett förtidspensioneringarna under perioden 1991-2006.
Antalet förtidspensionärer har ökat med nära 200 000 personer till över en halv miljon under den tiden. Störst är ökningen bland kvinnor, från 192 000 till 329 000 förtidspensionerade. Procentuellt sett är det en ökning med 71 procent för kvinnorna och 34 procent bland männen.
En majoritet av förtidspensionärerna är över 50 år, men antalet yngre har ökat. Allt fler har också barn att försörja.
Det är ett bekymmer att gruppen blir allt yngre, skriver Försäkringskassan i sin rapport, eftersom det med tiden innebär en allt större grupp med relativt sett dålig ekonomisk standard. Detsamma gäller det faktum att allt fler har barn att försörja.

Publicerad: 2009-11-18

Publicerad: 2009-11-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!