Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Allt högre böter för svåra olyckor

Publicerad: 2011-04-27

Sundolitt AB i Vårgårda har dömts att betala två miljoner kronor i företagsbot efter en olycka i juli 2008 då en 30-årig operatör klämdes ihjäl i en maskin. Allvarliga arbetsmiljöbrott kostar allt mer.

Sundolitt gör isolerings- och förpackningsmaterial av frigolit. Olyckan inträffade i en maskin för tillverkning av så kallade grundelement. Maskinen var av säkerhetsskäl omgärdad av gallerväggar med servicedörrar i. Varje dörr var försedd med ett kontaktdon, för att bryta strömmen till maskinen och stoppa den om någon av dörrarna öppnades.

Vid olyckan har operatören medan maskinen var i drift, lutat sig in genom en servicedörr för att åtgärda något moment i processen. Bröstkorgen klämdes då mellan en rörlig maskindel och dörrkarmen så svårt att han avled.

Olyckan inträffade därför att säkerhetsbrytaren till servicedörren vid det tillfället och minst tolv veckor före olyckan varit ur funktion, hävdade kammaråklagare Jörgen P Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg i sin stämningsansökan. Maskinen fick alltså inte användas och arbetsledningen borde ha känt till felet på maskinen, enligt åklagaren.

Sundolitt nekade till ansvar för olyckan. Strax före rättegången i Alingsås tingsrätt ändrade man sig dock och accepterade åklagarens talan och gärningsbeskrivning rakt av. Företaget medgav också att den oaktsamhet som vållat operatörens död låg på ledningsnivå inom företaget.

Tingsrätten konstaterar nu att utredningen i målet visar att arbetsmiljöarbetet varit kraftigt åsidosatt på Sundolitt under många år. Av de protokollförda skyddsronderna framgår också att det vid dessa inte vid något tillfälle deltagit någon representant från arbetsgivaren.

Efter olyckan har ett omfattande skyddsarbete satts i gång, med systematiska kontroller av maskinerna och utbildning av personalen.

”I målet tonar fram en bild av en arbetsplats där ledningen under mycket lång tid åsidosatt arbetsmiljöarbetet…. Det är således ingen plötslig och oförutsedd situation som orsakat dödsolyckan.”.

Sundolitt hade accepterat 750 000 kronor som skäligt belopp för företagsbot.

Tingsrätten gör en annan bedömning. Mot bakgrund av att Sundolitt misskött arbetsmiljöfrågorna under lång tid och att den trasiga säkerhetsfunktionen orsakat en dödsolycka anser tingsrätten ”att den av åklagaren förordade företagsboten om 2 000 000 kronor är väl avvägd”.

Domen är en av flera under senare tid som visar att storleken på företagsbot för allvarliga arbetsmiljöbrott är på väg upp. ”Normal” storlek har tidigare varit 500 000-1 000 000 kronor.

I rättegången efter det så kallade Kistaraset, där en person dödades och två skadades allvarligt, dömdes förra året ett företag att betala 1 500 000 kronor i företagsbot.

Högsta företagsboten hittills är 6 000 000 kronor.

Hans-Olov Wiklund

Publicerad: 2011-04-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!