Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Allt vanligare med hot och våld mot tjänstemän

Publicerad: 2015-09-03

Allt fler anmäler våld och hot på jobbet. En fjärdedel av alla allvarliga tillbud och olyckor rör farliga situationer. Ändå är mörkertalet för våldshändelser stort, visar Du&jobbets nya uppgifter.

De tre senaste åren har sammanlagt drygt 37 000 allvarliga tillbud och olyckor på arbetsplatserna anmälts till Arbetsmiljöverket. En fjärdedel rör fysiskt våld, hot, psykisk chock eller rån. Dessa farliga händelser har ökat med 21 procent sedan 2012.

En grupp som hotas allt oftare i sitt jobb är myndighetspersoner. Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, är oroad över utvecklingen.

– Det stämmer med den bild våra medlemmar ger i våra egna undersökningar. Arbetsmiljön har blivit tuffare. Det är oacceptabelt, säger hon.

När Fackförbundet ST i våras frågade skyddsombuden på statliga myndigheter, verk och bolag om arbetsmiljön sade 45 procent att det förekommit hot, våld och trakasserier det senaste året. Vid förra mätningen 2012 var det 41 procent.

Trots de ökade anmälningarna som Arbetsmiljöverket noterar ryms långtifrån allt i statistiken. Det finns ett stort mörkertal när det gäller tillbud och olyckor.

Ett exempel är rånen.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, polisanmäldes 776 rån förra året. Arbetsmiljöverket noterar 238 anmälda tillbud och olyckor till följd av rån. Det handlar alltså om drygt 500 fall som aldrig kommer till Arbetsmiljöverkets kännedom.

– Statistiken från Brå är trovärdig, eftersom den bygger på polisanmälningar. Det har alltid varit ett problem inom handeln att så få anmäler till Arbetsmiljöverket, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.

Ett annat exempel på ett stort mörkertal är uppgifterna om hot och våld. Enligt statistik från Brå polisanmäldes 4 453 fall av våld mot tjänsteman under 2014. Det innefattar våld mot polis, ordningsvakt och annan person vid myndighetsutövning. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om fysiskt våld var 1 298 under samma period. Alltså drygt 3 000 fall som aldrig anmäls till verket.

Läs mer i Du&jobbet nr 5!

Publicerad: 2015-09-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!