Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Anders Lennartsson, Svenska Kyrkan

Som regionalt skyddsombud i Svenska kyrkan får månadens skyddsombud Anders Lennartsson arbeta mycket med psykosociala ärenden. Ta hjälp. Ring en vän, en kollega eller någon jurist på Arbetsmiljöverket. Var inte ensam, är hans råd till andra.

Publicerad: 2010-02-01

”Anders tar sig tid till de som ringer och söker hans hjälp. Han strävar alltid efter att vara klarsynt och att se flera sidor i en konfliktsituation. Han strävar efter bra lösningar för alla inblandade. Han vågar stå upp och säga även obekväma sanningar. Han är glad och positiv i mötet med andra människor. Han är värd att uppmärksammas!”
Så motiverar Angelina Backman att hon nominerat sin kollega Anders Lennartsson till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2010.

Anders Lennartsson är kyrkoherde i Glanshammars församling, men han är också regionalt skyddsombud i Strängnäs stift, med facklig anslutning till SACO-förbundet Kyrkans akademikerförbund.

Som regionalt skyddsombud i stiftet har han 60-65 arbetsgivare och ännu fler arbetsplatser att bevaka. Allt från stora kyrkliga samfälligheter med hundratals anställda till mindre församlingar.
– Jag är intresserad av arbetsmiljöfrågor och månar om att även kyrkan ska ha en god arbetsmiljö, det psykosociala arbetet är eftersatt. Som regionalt skyddsombud såg jag att jag kunde agera, jag fick större muskler och möjligheter, kunde samarbeta med Arbetsmiljöverket, förklarar Anders Lennartsson.

Det är skälet till att han tog på sig uppdraget och blev fackligt aktiv för åtta år sedan.

Rubrikerna om Svenska kyrkans dåliga arbetsmiljö har varit många de senaste åren. Präster och andra anställda har köpts ut för miljoner efter långvariga konflikter.

Anders Lennartsson har fått agera vid flera tillfällen vid konflikter på arbetsplatser i olika församlingar.

Ett vanligt ärende börjar med att en person känner sig kränkt på något sätt. Kanske mobbad av en ny chef eller kritiserad av arbetskamrater eller kyrkorådet.
– Arbetsgivaren förstår inte att det inträffat. Det blir inget samtal kring det mellan chef och anställd. Skyddsombudet går in och ber att arbetsgivaren undersöker vad som hänt. Tyvärr kopplas vi in för sent, när konflikten blivit svårhanterlig. Arbetsgivaren gör inget och vi får skriva en anmälan till Arbetsmiljöverket. Då tar det hus i helsike.

En obekväm roll som skyddsombud, men det har han inga problem med.
– Det ingår i uppdraget, säger han.

Han menar att han bara redovisar det som står i lagar, avtal och föreskrifter.
– Vissa arbetsgivare tror ibland inte att reglerna gäller kyrkan. En gång fick jag höra av en lokal församling att de inte hade antagit arbetsmiljölagen och därför gällde den inte.

Kyrkan har blivit bättre på det systematiska arbetsmiljöarbetet, tack vare skyddsombudens tjat, enligt Anders Lennartsson, men det gäller att få dokumenten att leva också. SAM finns på de flesta arbetsplatser, men det man tar upp är den fysiska arbetsmiljön. De psykosociala frågorna är för svåra och sopas under mattan.

Tidigare kunde han avsätta tio procent av sin arbetstid till uppdraget som regionalt skyddsombud. Den tiden har nu en av hans kollegor. Själv får han sköta uppdraget på sin fritid. Skälet är att SACO har en liten del av det statliga anslaget till regionala skyddsombud, vilket bekymrar honom. SACO får 1 miljon kronor av Arbetsmiljöverket som fördelar anslaget, sedan har facket skjutit till 300 000 kronor av egna resurser. Pengar som han tycker att arbetsgivaren borde stå för.
– Vi har begränsade resurser, fyra timmar i veckan för sextio arbetsgivare är inte mycket. Vi hinner bara med brandkårsutryckningar, inget till förebyggande åtgärder.

Många skydds- och arbetsmiljöombud brukar tycka att de psykosociala frågorna är de svåraste. Anders Lennartsson håller med. Det är de som nöter på honom.

Han konstaterar att flera fackliga förtroendemän och skyddsombud inom Svenska kyrkan fått fysiska problem till följd av att de agerat i psykosociala ärenden.
– Det gäller att ha bra arbetskamrater som man kan prata av sig och ventilera frågorna med. Jag försöker få så mycket avlastning som möjligt, men ibland går jag på knäna.

Som kyrkoherde är han också arbetsgivare, men han är inte skyddsombud i sin egen församling.
– Tack vare att jag är skyddsombud och fackligt aktiv så har jag fått mycket tillbaka i min roll som arbetsgivare som jag kan använda mig av i min egen församling.

Varför blir det så ofta konflikter inom kyrkan? Det finns flera förklaringar, enligt Anders Lennartsson.
– Det är en del i en snällhetskultur. Man tar inte tag i konflikter från början. Kommer det en ny chef som lyfter på stenarna kan han eller hon få kritik för det. Det finns en sammanblandning av rollerna mellan cheferna – kyrkoherdarna och kyrkorådets styrelse som går in i chefsrollen. Men just det har blivit bättre på senare år.

Vad har du för råd till andra skyddsombud som måste ta sig an psykosociala frågor?
– Ta hjälp. Ring en vän, en kollega eller någon jurist på Arbetsmiljöverket. Var inte ensam.

Det som han tycker är bra med att vara skyddsombud är att det ger mycket kunskaper och insikt i arbetsmiljöfrågor.

Det dåliga är att han har alldeles för lite resurser. Det kan vara väldigt slitsamt, konflikterna tar aldrig slut. Det finns ärenden som pågått sedan han började för åtta år sedan, som först nu fått sin upplösning.
– Ibland är stämningen så förgiftad i en konflikt och ingen vet hur man ska agera. Det finns inget rätt eller fel. Våra medlemmar undrar varför vi inte agerar. Men vi gör saker utan att få något svar. De förstår inte att det är svårt att få gehör.

Publicerad: 2010-02-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!