Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Antalet skyddsombudsstopp skjuter i höjden

Coronapandemin gör att antalet skyddsombudsstopp ökar stort. Hittills har 77 stopp lagts med koppling till corona, mot 70 ärenden totalt förra året. Även 6-6a-anmälningarna blir fler.

Publicerad: 2020-05-11

Hur är gången när ett skyddsombud lägger ett skyddsombudsstopp? Läs i artikeln.

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa på arbetsplatsen har skyddsombuden rätt att avbryta arbetet, enligt arbetsmiljölagen. Det kallas för skyddsombudsstopp. Förra året lades totalt 70 sådana stopp.

Men under perioden 10 februari till 5 maj, dvs knappt tre månader, har antalet redan överskridits. 77 stopp har lagts med anledning av  coronasmitta, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.  Flest, 62 procent, rör branschen vård och omsorg, sociala tjänster.

Här handlar det framför allt om boenden för äldre – 24 stopp, och därefter öppna sociala insatser för äldre – 16 stopp. Flest, drygt var fjärde, har lagts i Västra Götaland, därefter kommer Stockholms län.

Skyddsombud kan också enligt arbetsmiljölagens paragraf 6-6a begära att arbetsgivaren gör något åt en arbetsmiljörisk. Förra året kom totalt ca 600 sådana anmälningar till Arbetsmiljöverkets kännedom. Under perioden 10 februari-5 maj var antalet coronarelaterade sådana uppe i 131 stycken.

Drygt hälften, 55 procent, rör branschen transport, magasinering, det handlar där främst om linjebusstrafik. På andra plats kommer vård och omsorg, sociala tjänster med 15 procent. De flesta har lagts i Skåne län.

Så när kan ett skyddsombud lägga ett skyddsombudsstopp? Och vad kan och ska en arbetsgivare göra om det sker? Detta är standardgången vid ett skyddsombudsstopp.

1) Skyddsombudet meddelar arbetsgivaren att det finns en omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa och att jobbet är stoppat.

2) Arbetsgivaren tar ställning till stoppet. Håller hen med om faran ska stoppet bestå tills den är undanröjd. Arbetsmiljöverket rekommenderar en dialog för att hitta en lösning så att arbetet kan återupptas säkert.

3) Alternativt håller arbetsgivaren inte med om att läget är farligt. Hen kontaktar då Arbetsmiljöverket som tar ställning, ofta genom en inspektion.

4) Verkets prövning kan leda till ett förbud att återuppta arbetet eller ett beslut om att det kan återupptas.

5) Båda parter kan överklaga beslutet.

Publicerad: 2020-05-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!