Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Är du nöjd med din livsstil?

I vår del av världen har vi mycket goda möjligheter att tillgodose våra primära behov av mat, vatten, luft, hygien, värme och tak över huvudet. Det är då våra sekundära behov pockar allt mer på vår uppmärksamhet för att vi skall vara nöjda med tillvaron. Det kan handla om våra behov att vilja bidra till våra medmänniskor och göra skillnad i livet. Forskning indikerar att vi känner lycka när vi får bidra och får erkännanden för att vi medverkar till något som är större än oss själva. Därav vikten av ett meningsfullt arbete.

Publicerad: 2012-09-03

Få av oss är nöjda med att saker förblir som de är. Även om det är ett grundläggande behov vi har, att vissa saker är förutsägbara och konstanta. Det skapar trygghet att veta att vi har husrum och mat för dagen. Så snart dessa behov är tillgodosedda i tillräckligt stor utsträckning så kommer vårt behov av förändring att tillta. Vi vill mer i tillvaron än att bara arbeta för brödfödan.

Vi balanserar ständigt våra behov av stabilitet/konstans och vårt behov av mobilitet/variation. Det är när vi allt mer bemästrar detta som våra behov att bidra till något som är större än oss själva tilltar och att tillhöra en större gemenskap. Oberoende om vi kallar den religös, politisk eller annat. Människan har i alla tider sökt en högre mening.

När jag föreläser ute på företag och i organisationer just kring livsstil och livskvalitet kopplat till vår hjärna och kropps funktion och behov, möter jag oftast olika kulturer hos individerna och företagen.

Det intressanta är att se hur balansen är mellan de element som behöver vara stabila och de element som behöver vara formbara.

Element som behöver vara stabila är vad syftet är med ditt liv och arbete. Vilka tillstånd du vill vara i under vardagen och vart du är på väg. Givetvis förändras dessa, men de bör ligga rätt stadigt, t ex viljan att hålla hög kvalitet i ditt arbete. Andra saker som bör vara rätt stabila är tron på dig själv och dina medarbetares förmåga.

Områden som mår bra av variation och förändring är vad du faktiskt gör till vardags för att förflytta dig dit du vill med ditt liv och ditt arbete. Tristress (trippel stress) är vanligt om vi känner att det är för lite variation i det vi gör på arbetet, samtidigt som för stora skiften också kan skapa stress.

Många gånger saknas både förståelse för syftet med jobbet och tron på att man gör skillnad. Det är då vi börjar må dåligt och utvecklar olika stressproblem. Något som jag möter i min kliniska vardag såväl som när jag är ute i organisationer.

Några verktyg för att skapa överensstämmelse är att fråga sig:

  1. Vad är min agenda? Dvs vad är mitt syfte, vad vill jag åstadkomma?
  2. Vad behöver jag prioritera? Det är viktigt att kunna prioritera vad som angeläget och relevant inför varje valmöjlighet.
  3. Utvecklar det jag gör min plattform? Dvs om jag väljer ett alternativ, kommer det stödja det ”fordon” (ram) som jag använder för komma framåt.

Nedan följer ett enkelt test för att ge dig en chans att värdera din självupplevda livskvalitet.

Bedöm dina känslor i förhållande till följande:

Mellan 84 0ch 98 du verkar att ha hittat din livsstil, fortsätt med den livsstil du redan har.

Mellan 56 och 83 du behöver se över din livsstil och ändra hur du lever

Mellan 30 och 55 du behöver uppsöka någon som ger dig stöd att förändra din livsstil.

Mellan 14 och 29 du behöver få verkligt stöd i att skifta din livsstil.

Publicerad: 2012-09-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!