Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbete förbjöds på mer än 200 företag


Myndigheterna inspekterade förra året nära 2000 företag där man misstänkte att det skedde olika former av brott. Drygt var tionde arbetsplats stängdes helt eller delvis.

Publicerad: 2020-01-31

Inspektionerna är ett samarbete mellan åtta myndigheter, däribland Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Migrationsverket, för att motverka osund konkurrens och brott inom arbetslivet. Antalet inspektioner fördubblades nästan 2019 jämfört med året innan.

Under året har myndigheterna gjort tre större samordnade insatser, en mot skönhetsbranschen, en mot restauranger och en mot byggarbetsplatser. Resultatet beskrivs i Lägesrapport 2019 – för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet.
Här är några av resultaten från rapporten:

  • En tredjedel av skönhetssalongerna fick förbud att fortsätta sin hälsofarliga verksamhet. En anmälan om koppleri och en anmälan om människoexploatering gjordes. Inom branschen har man också konstaterat mycket låga löner och mycket långa arbetstider. Många av kvinnorna på massagesalongerna har en utsatt situation och är obekanta med svenska myndigheter.
  • Under inspektionerna på byggföretagen fann man 24 personer som inte hade rätt att vistas i landet. Fyra av tio företag fick krav på sig att åtgärda arbetsmiljöbrister och en fjärdedel fick omedelbart stoppa vissa arbetsmoment på grund av säkerhetsrisker. Vid inspektionerna skedde det att arbetstagare försökte gömma sig.
  • På 200 inspekterade restauranger fann man 21 personer som inte hade rätt att vistas i landet. Sammanlagt fick restaurangerna kontroll- och sanktionsavgifter på omkring en miljon och 47 restauranger fick omedelbart förbud för att utföra något eller flera arbetsmoment.

Även städbranschen och kortare budtransporter tas upp som problematiska områden. Inom städbranschen har man exempelvis hittat drygt 150 företag (med över tio anställda) där snittlönen är under 15 000 kronor i månaden.

– Det är otroligt viktigt att angripa dessa problem. Det är en fara för liv och hälsa men det snedvrider också konkurrensen, säger Arne Alfredsson, tf. chef för avdelningen myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

I rapporten tar man också upp att det sker ett omfattande fusk inom välfärdssystemen, exempelvis att man utnyttjar systemet för personlig assistans eller att man startar falska bolag som exempelvis tar emot starta eget-bidrag, anställningsstöd och vid konkurs statlig lönegaranti.

Det finns också ett antal övergripande problem för att granska dessa branscher. När det gäller byggbranschen krävs det i regel att polis är med vid inspektionerna, vilket av resursskäl kan vara svårt.

Att sekretessen är hård mellan olika myndigheter beskrivs också som ett problem för att komma åt sådant som bidragsfusk.

Publicerad: 2020-01-31

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!