Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsgivare ska få hjälp att stötta våldsutsatta

STÖD Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att sprida kunskap om hur personer som utsätts för våld i nära relationer kan stöttas i arbetslivet.

Publicerad: 2022-03-08

Arbetsplatsen har en central roll i att stötta dem som utsätts för våld i nära relationer. Foto: Adobe stock

Arbetsplatsen har en central roll i arbetet med att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, menar regeringen. Därför får nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd för arbetsgivare som vill arbeta mer med frågan.

Metodstödet ska ge praktiska råd samt vara vägledande för hur arbetsgivare kan agera vid misstanke om att en arbetstagare är utsatt för våld.

Tanken är att kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer kan få i arbetslivet ska öka.

– Det är inte alla som ser att det har med arbetslivet att göra, men våld påverkar både ens mående och arbetsförmåga, säger Lisa Lindström, senior utredare för mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten.

I uppdraget ingår även att öka kunskaperna om vilka regler som gäller. Men det finns inte ett specifikt regelverk, säger Lisa Lindström.

– Det vi brukar lyfta i våra utbildningar är bland annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Vi tar också upp att det kan röra sig om en brottslig handling.

Arbetsgivare som vill agera kan använda samma arbetsprocess som i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, säger Lisa Lindström.

– Det handlar om att kartlägga, analysera, vidta åtgärder och följa upp.

Jämställdhetsmyndigheten kommer att ha dialog med bland andra Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen och Nationellt centrum för kvinnofrid. De kommer även att ha kontakt med arbetsmarknadens parter.

//ANN PATMALNIEKS

Läs Du&jobbets tidigare artikel om hur arbetsplatsen kan stötta dem som utsätts för våld i nära relationer här

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2022-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!