Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsgivares psykosociala ansvar bör prövas

Publicerad: 2015-03-31

Den friande domen mot två chefer i Krokom har överklagats till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att HD prövar fallet, där en socialsekreterare tog sitt liv efter att ha känt sig mobbad.

Den 53-årige socialsekreteraren Lars Persson begick självmord 2010 efter att ha upplevt sig mobbad på sitt arbete. I tingsrätten dömdes två av hans chefer till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott. En unik dom, eftersom det var första gången som underlåtenhet att ta itu med mobbning lett till att någon fällts.

I början av mars friades cheferna av Hovrätten för Nedre Norrland. Domstolen ansåg visserligen att cheferna varit oaktsamma, men att deras vårdslöshet inte varit straffbar.

Riksåklagaren (RÅ) vill nu att Högsta domstolen prövar hovrättens friande dom och yrkar på att cheferna döms till villkorlig dom och kraftiga böter.

RÅ menar att det är uppenbart att de måste ha insett att det fanns en avsevärd risk att mannens depression kunde förvärras och att han kunde komma att ta sitt liv.

Trots denna insikt har de på ett närmast flagrant sätt underlåtit att vidta åtgärder för att förhindra sjukdom och dödsfall, t ex genom att anpassa arbetsförhållandena eller omplacera honom.

RÅ anser att det är i hög grad sannolikt att mannens drastiskt försämrade hälsa och död skulle ha uteblivit om cheferna handlat i enlighet med regelverket.

Den fråga som RÅ tycker är intressant att få HD:s vägledning om är hur arbetsgivarens ansvar för psykosociala förhållanden ska bedömas straffrättsligt. Det är viktigt för kommande anmälningar om arbetsmiljöbrott på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön.

För, som RÅ skriver i överklagandet: det är vanligt med sjukdomar och hälsa till följd av sådana problem. De tenderar dessutom att öka, skriver RÅ.

Publicerad: 2015-03-31

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!