Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljön i lantbruket försummas

Publicerad: 2020-02-03

DEBATT Idag är det bara spillror kvar av arbetsmiljöarbetet inom lantbrukssektorn, trots höga olyckstal. Det skriver Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

I Sydkorea och Norge startas nya nationella forskningscentrum för arbetsmiljöfrågor inom lantbruket, medan Sverige lever på gamla meriter. Vi var t ex före vår tid med Lantbrukshälsan, lantbrukets egen företagshälsovård. En gång fanns en engagerad Arbetsmiljömyndighet med lantbrukskompetens. Forskning och utveckling var sprudlande om lantbrukets arbetsmiljöfrågor på olika institut och vid SLU:s institutioner.

En nytändning kom när regeringen och EU-medel stöttade den nationella satsningen ”Säkert Bondförnuft”. Satsningen varade i fem år och ledde till att färre lantbruksverksamma dog på jobbet, ingen alls sista året 2013. Politikerna hade utlovat en satsning i fem plus fem år, men en andra period uteblev och antalet dödsfall steg igen till samma nivå som före satsningen.

Sektorns särskilda struktur med många små och geografiskt spridda verksamheter medför att det fordras konstant uppmärksamhet, engagemang och externt stöd om arbetsmiljöfrågorna ska fortsätta att prioriteras i det enskilda företaget.

Idag är det spillror kvar av arbetsmiljöarbetet: Arbetsmiljöverket har några få inspektörer med kunskap om lantbruk, LRF har en deltidstjänst, Jordbruksverket har ingen arbetsmiljökompetens och Institutet RISE har någon deltidsforskare.

SLU lade ner arbetsvetenskap som eget ämne vid årsskiftet och satsar istället på företagsledning. Frågor gällande förebyggande av arbetsskador, ergonomi och psykosociala frågor prioriteras inte längre. Professuren i arbetsvetenskap kommer inte att återbesättas när nuvarande innehavare går i pension om något år.

Samtidigt har landsbygdsministern nyligen träffat representanter för de gröna näringarna för att diskutera vad som behöver göras då sektorn fortfarande tillhör de mest drabbade gällande arbetsrelaterade dödsfall. Uppenbarligen återstår många arbetsmiljöproblem att lösa.

Sveriges lantbruk påverkas också av klimatförändringar, vilket torkan under sommaren 2018 gav en förvarning om. Lantbruket brottas även med ekonomiska utmaningar, vildsvins- och rovdjursproblematik, ökad brottslighet, några av de påfrestningar som leder till ökad oro och risk för sämre psykisk hälsa. Självmord bland lantbrukare är ett växande problem i många länder.

Politiker, företrädare för branschen och forskare framhäver vikten av hållbarhetsfrågorna inom lantbruket med fokus på miljö och ekonomi.

Vad säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel? – fyra personer med makt att göra skillnad.

Publicerad: 2020-02-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!