Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljörättsjurister bildar nätverk

Ett nätverk för arbetsmiljörättsjurister har bildats. Det skedde på konferensen ”Arbetsmiljörätt – ett ämne i tiden”, som hölls på Örebro universitet.

Arbetsmiljörätt har inte den ställning området förtjänar, slog initiativtagaren Maria Steinberg fast, som själv undervisar i ämnet på universitetet. Poängen med konferensen var att jurister som arbetar med frågorna skulle få mötas.
– Vi har ett behov av att träffas eftersom vi är så få och har ofta saknar
kollegor att bolla de arbetsmiljörättsliga problemen med.

Publicerad: 2009-10-28

Hon påtalade att blivande chefer få lära sig alldeles för lite.
– Utbildningar som borde innehålla arbetsmiljörätt är exempelvis de som leder till jurist, läkare, sjuksköterska, psykolog, skolledare. Finns det ingen eldsjäl som driver frågan får studenterna inte lära sig något. Det är mycket allvarligt, de ska ju i framtiden chefa över andra. Varje gång de leder och fördelar arbetet kan det hända att någon blir sjuk. Arbetsmiljölagen är en relativt osynlig lag och många chefer känner inte till den.

Maria Steinberg definierar arbetsmiljörätt som alla lagar och regler som ska skydda arbetstagarnas liv och hälsa både i fysiskt och  psykiskt hänseende.
-Det är ju märkligt att inte detta skulle anses viktigt! Det som överraskat mig är hur svårt det är att föra in arbetsmiljörätt som ett akademiskt ämne.
Även generaldirektören på Arbetsmiljöverket, Mikael Sjöberg, pekade på svårigheten att få universiteten att ta upp frågan och professor Håkan Hydén, Lunds universitet, menade att statsmakterna måste ge öronmärkta pengar för att det ska bli något.

Några konferensdeltagare ansåg att det behövs utbildning redan i
grundskolan och gymnasieskolan. I så fall måste universiteten ta med det i lärarutbildningen.
Lotten Loberg, kammaråklagare i Malmö, påtalade svårigheten att få arbetsmiljöbrott bedömda som grova. Även allvarliga försummelser som lett till fall från hög höjd,  anses inte vara det.
– Mig som åklagare upprör detta. Vad krävs egentligen? Arbetsmiljöbrott är inte prioriterade – polisen tycker inte det är något att satsa på.
Även hon tog upp bristen på kunskaper, domstolarna förstår inte frågorna.

Publicerad: 2009-10-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!