Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket backar om skyddsombuden

BESLUT. Arbetsmiljöverket tar tillbaka tidigare beslut om skyddsombud. Chefsjuristen beklagar att den rättsliga utredningen har lett till oklarheter.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-03-07

Skyddsombudens roll är parternas sak, menar Arbetsmiljöverket. Foto: Adobe Stock

Efter omfattande kritik och en översyn backar nu Arbetsmiljöverket om sin tolkning av om skyddsombuden får företräda enskilda individer eller inte. Kritiken kom efter att flera fackliga företrädare och arbetsmiljöexperter uppfattade att Arbetsmiljöverket ändrat uppfattning. Enligt en intern rättslig utredning, som tidningen Arbetsvärlden först rapporterade om, skulle skyddsombuden inte längre ha rätt att företräda enskilda individer.
– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

I ett nytt beslut upphäver Arbetsmiljöverket nu därför sitt gamla beslut. De frågor som myndigheten menar att den inte äger är frågor om samverkan mellan parterna. Arbetsmiljöverket skriver i sitt pressmeddelande att myndigheten ska främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare men att den inte har möjlighet att utöva tillsyn för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Verket skriver vidare att om man inte är överens på en arbetsplats om vilken roll ett skyddsombud ska ha i exempelvis ett ärende som rör en individ blir det en arbetsrättslig fråga som ytterst kan prövas i domstol.

Maria Steinberg. Foto: Michael Steinberg.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt och specialiserad på skyddsombudsrätt, är en av många som ställt sig frågande till Arbetsmiljöverkets tolkning. Hon är positiv till att myndigheten nu ändrar sig men menar att det fortfarande inte är helt tydligt vad Arbetsmiljöverket anser om skyddsombuden och myndighetens tillsyn. Hon väljer dock att tolka verkets beslut positivt.

ꟷ Eftersom de säger att de har ändrat sig uppfattar jag det som att skyddsombud nu kan göra en 6:6a-anmälan för ensamarbete.

LO TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, skriver i ett pressmeddelande att det redan har kommit ärenden med hänvisning till Arbetsmiljöverkets snävare tolkning av skyddsombudens rätt att företräda. Det är ärenden där arbetsgivarparten inte har tillåtit skyddsombud att delta i rehabiliteringsärenden med hänvisning till verkets tidigare ställningstagande. Rättsskyddet uppmanar därför alla organisationer att internt gå ut med Arbetsmiljöverkets nya beslut eftersom myndigheten valt att inte sprida informationen annat än på sin hemsida.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-03-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!