Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket håller fast vid omstridda regler för minderåriga

Kravet att skoltid och arbetstid ska räknas samman vid beräkning av hur mycket minderåriga får arbeta, och hur dygns- och veckovilan ska se ut står fast.
Det framgår av det nya förslag till föreskrifter om minderåriga som Arbetsmiljöverket skickat ut på remiss.

Publicerad: 2009-11-12

Tidigare förslag till föreskrifter möttes av stark kritik vid ett så kallat partssamråd, framför allt från arbetsgivarhåll. Kritiken gällde då just att skoltid och arbetstid räknades samman, och begränsades till 8 timmar per dag under skolveckor. Det skulle enligt kritikerna göra det i princip omöjligt för skolungdomar att jobba extra. Ett argument som Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket och projektledare för revideringen av minderårigföreskrifterna, har lite svårt att ta till sig.
– Det viktiga är ju att slå vakt om skolarbetet, inte att ungdomarna kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt.
Eller att branscher som handeln förses med billig arbetskraft, hade hon kunnat tillägga.

En annan del av kritiken har gällt att man lagt in för många farliga arbeten på listan över arbeten som är förbjudna för minderåriga. Det handlade då om kravet på att det skulle finnas någon myndig i närheten för att tillåta minderåriga i kassaarbete, och förbud mot arbete i lokal med serveringstillstånd.
I det nya förslaget är arbete i utgångskassa tillåtet för äldre ungdomar om kassan är försedd med slutet kontanthanteringssystem och det inte säljs varor som är åldersreglerade, det vill säga tobak och alkohol.

När det gäller arbete i lokal med serveringstillstånd, så hänförs det nu till föreskriftskommentarerna under punkten Undersökning och riskbedömning:
Det bör särskilt undersökas om det förekommer alkohol och rökning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör alltid betrakta förekomst av alkohol som en särskild risk, eftersom det här är fråga om arbetstagare som själva inte får köpa alkohol på grund av att det är särskilt skadligt för unga och i lag förbjudet för dem. Dessutom kan miljöer där alkohol förekommer bli psykiskt särskilt påfrestande för unga människor om gästerna blir berusade.
– Vi har nu skrivit om föreskriftsförslaget två gånger sedan partsmötet i våras, säger Tin Westermark.

Ett skäl till detta är ett önskemål från parterna om en tydligare struktur. Därför har reglerna nu delats upp i fyra delar. En del som innehåller generella bestämmelser för minderåriga. De övriga delarna innehåller bestämmelser riktade till tre olika grupper av ansvariga för arbetsmiljön. En del riktar sig till arbetsgivare och uppdragsgivare, en annan till dem som tar emot en minderårig för praktik, och en tredje till de skolor som har minderåriga som elever.
– Det medför med viss nödvändighet upprepningar, och fler paragrafer, men det har parterna accepterat, konstaterar Tin Westermark.

Några av reglerna förekommer därför med tre olika formuleringar, för att få en anpassning till de olika målgruppernas behov. Det anges också i varje paragraf om regeln är straffbelagd.

Syftet med revideringen av föreskrifterna om minderåriga är att få en bättre anpassning till EG:s direktiv om skydd av minderåriga, och till förhållandena på dagens arbetsmarknad (nu gällande regler är från 1996). Samtidigt görs en rad förenklingar och förtydliganden av reglerna för att underlätta tillämpningen av dem.

Förslaget till reviderade föreskrifter gick ut på remiss häromdagen. Remisstiden går ut 15 februari 2010.

Publicerad: 2009-11-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!