Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket ingriper inte mot munskyddsförbud

Arbetsgivarna måste göra mer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Det är dock fortfarande möjligt att förbjuda personal att använda munskydd, såvida inte riskbedömningen visar att sådana krävs.

Publicerad: 2021-06-18

Arbetsgivarna behöver göra mer för att hejda smitta, men de kan fortfarande förbjuda personal att använda munskydd. Foto: Colourbox

Många arbetsgivare har vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19. Men mer kan göras. Åtgärderna är inte alltid anpassade efter riskbilden på den egna arbetsplatsen.

Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket efter en landsomfattande tillsynskampanj som riktats in på att inspektera smittskyddsåtgärder. 1 150 arbetsgivare har besökts. Fokus har legat på riskutsatta branscher där människor inte haft möjlighet att arbeta hemma under pandemin, till exempel butiker, restauranger, stora byggprojekt och skolor.

Arbetsmiljöverket konstaterar att mycket har gjorts. Många butiker och restauranger har inrättat plexiglasskydd vid kassor, avståndsmarkeringar har ordnats där det finns risk för köbildning, maxantal besökare har bestämts, i skolor har klasser delats upp.

Krav har dock ställts vid cirka hälften av inspektionerna. Det har bland annat handlat om att man behöver åtgärda ventilationen på byggen, om att man inte har fokus på riskfyllda arbetsmoment, och att centrala riskbedömningar som gjorts i butikskedjor inte anpassats till lokala butiker.

Det har vid flera tillfällen det senaste året rapporterats om att personal i bland annat butiker och restauranger inte tillåtits att bära munskydd på jobbet. Sådana beslut har dock inte varit föremål för tillsynen, säger Pernilla Niia, regionchef Väst på Arbetsmiljöverket.

Utgångspunkten har varit lagens krav på riskbedömningar och att arbetsgivaren ska ta fram rutiner och instruktioner för hur man kan arbeta säkert. När riskbedömningen visar att det krävs skyddsutrustning ska sådan tillhandahållas.

– Man kan tycka att det inte är lämpligt att förbjuda anställda att använda munskydd. Men arbetsmiljölagen sätter inga hinder för arbetsgivare som ändå väljer att förbjuda munskydd under förutsättning att skyddet inte är nödvändigt för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

//JONAS FOGELQVIST

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-06-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!