Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket vill bedöma Sveriges alla arbetsplatser

Arbetsmiljöverket tycker att tanken med att märka samtliga arbetsplatsers arbetsmiljö är bra. Men hur märkningen ska se ut och hur snabbt den kan genomföras vill verket avvakta med att ta ställning till.

Publicerad: 2009-10-12

Arbetsmiljöverket har nu yttrat sig över förslagen från den så kallade styrmedelsutredningen. Utredningen har haft regeringens uppdrag att bedöma om den danska modellen med ”smileys” är något för den svenska tillsynen. Den danska modellen innebär att Arbetsmiljöverket går igenom samtliga arbetsställen och sedan stämplar varje arbetsplats med en smiley i olika färger utifrån hur arbetsmiljön ser ut.

I betänkandet ”En ny modell för arbetsmiljötillsyn” (SOU 2009:40) föreslår utredaren att Arbetsmiljöverket i Sverige bör göra likadant – dock utan smileys, hellre med en trafikljus-modell, i rött, gult eller grönt. Det ska bli möjligt att jämföra arbetsmiljön på olika arbetsplatser, genom att Arbetsmiljöverket besöker samtliga arbetsställen, inom en femårsperiod, och sedan ska resultatet av tillsynen redovisas genom en märkning på Arbetsmiljöverkets webbplats.
I sitt remissvar ställer sig Arbetsmiljöverket positiv till förslaget, om att landets alla arbetsställen ska få besök av verkets inspektörer. Det bör dock först testas i mindre skala. Något som regeringen också föreslår i höstbudgeten, där Arbetsmiljöverket fått 24 miljoner kronor till ett treårigt försöksprojekt, med screening inom en bransch.

Arbetsmiljöverket vill också avvakta med vilken märkning som ska användas. Det är en fråga som bör utredas vidare, anser Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket konstaterar att de skulle få en positiv effekt med en regelbunden genomgång av landets arbetsplatser. Men det är en dyrbar modell. Den skulle kosta staten cirka 800 miljoner kronor per år och kräver drygt 700 nya arbetsmiljöinspektörer. Det är också många arbetsställen som skulle besökas. Ifjol var de 320 000 och de beräknas öka med 15 000 per år.

Arbetsmiljöverket vill därför att verksamheten byggs ut succesivt. Att hinna med en genomgång av samtliga arbetsställen inom 4 eller 5 år kan bli mycket svårt. Arbetsmiljöverket vill därför avvakta det planerade pilotprojektet innan verket tar slutlig ställning till vilken tid som är rimlig.

Det samma gäller vilken typ av märkning som ska användas. Att gå över till en trafikljusvariant innebär en genomgripande ändring av Arbetsmiljöverkets tillsynsmodell. Förändringen är av den storleken att frågan bör utredas noggranare, anser Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2009-10-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!