Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskador

Arbetsolyckorna ökar igen – flest faller

RAPPORT Under pandemin minskade antalet arbetade timmar och även antalet allvarliga arbetsolyckor hos Afa försäkring. Nu ökar olyckorna igen. Det visar nya siffror från Afa.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-06-12

Fall- och halkolyckor är fortfarande vanligast bland de allvarliga arbetsolyckorna. Foto: Adobe stock

Totalt godkändes något fler än 63 000 arbetsskador, som inträffade eller visade sig under 2021, av Afa försäkring. Det visar det partsägda försäkringsbolagets årliga rapport som jämfört utvecklingen mellan åren 2020 och 2021. Större delen av arbetsskadorna var olycksfall och en mindre del, 371 stycken, var arbetssjukdomar. Resor i samband med arbetet, färdolycksfallen, stod för närmare 8 800 av arbetsskadorna.

Något färre än 11 800 av olyckorna räknas som allvarliga, det vill säga de har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning. Jämfört med 2020 har de allvarliga olycksfallen ökat.

Afa förklarar det med att antalet arbetade timmar har ökat efter pandemin och konstaterar att risken för allvarliga arbetsolycksfall är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

– Risken ökade, från 2,4 till 2,6 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Vi ser att risken ökade i alla sektorer, säger Anna Weigelt, chef för Afas analysavdelning i ett pressmeddelande.

Att någon fallit, halkat eller tappat balansen är fortfarande den vanligaste orsaken bakom en allvarlig arbetsolycka.

Även de långa sjukfallen, de som har lett till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning, har ökat mellan 2020 och 2021. Inom kommuner och regioner ökade risken från 22,3 till 23,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. I den privata sektorn var ökningen något mindre, från 17,2 till 17,9 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

De två största diagnoserna är psykiska och muskoloskeletala. Inom kommuner och regioner står de tillsammans för ungefär två tredjedelar av de långa sjukfallen. I näringslivet, Svenskt Näringsliv/LO, står de för ungefär sex av tio långa sjukfall.

Rapporten bygger på statistik från Afa försäkrings skadedatabas.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2023-06-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!