Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsskador kostar många miljarder årligen

Arbetsskadorna kostar samhället mångmiljardbelopp varje år. Enbart för den offentliga sektorn var kostnaden 15 miljarder kronor under 2008.

Publicerad: 2010-10-29

Nyhet -1010291

Vid årets arbetsmiljöriksdag redovisade professor Eskil Wadensjö ett försök till kartläggning av de samhällsekonomiska kostnaderna för arbetsmiljön, som han gjort tillsammans med Gabriella Sjögren Lindquist.

– Det finns lite forskning på området och det är svårt att beräkna alla kostnader, sade Eskil Wadensjö.

Forskarna kommer fram till att arbetsskador kostar den offentliga sektorns finanser omkring 15 miljarder kronor. Vilket motsvarar nästan 3 700 kronor för varje anställd.

I beloppet ingår kostnader för socialförsäkringen, men också Arbetsmiljöverkets förebyggande arbetsmiljöarbete, sjukvård för arbetsskadade och kostnader i rättsväsendet.

Det som inte finns med är kostnaderna för dödsfall i arbetet. Utgår man från en beräkning som görs för trafikolyckor, där varje dödsfall har en schablonkostnad på 20 miljoner kronor, skulle kostnaderna för dödliga arbetsolyckor vara 1 miljard kronor per år.

Men Eskil Wadensjö konstaterar att arbetsskador får mycket andra effekter. Det är utgifter i avtalsförsäkringarna, företagen får betala i form av produktionsbortfall och minskad produktivitet, enskilda individer i form av fysiskt och psykiskt lidande. Faktorer som är svåra att beräkna.
I andra EU-länder har man försökt och hamnar på en prislapp på 3-4 procent av den samlade ekonomi. I Sverige skulle det innebära omkring 100 miljarder kronor i totala kostnader för arbetsskadorna.

Rapporten säger heller inget om kostnader för dålig arbetsmiljö, utöver arbetsskadorna. Det finns samband mellan arbetsmiljö och hälsa, som inte behöver leda till arbetsskada eller arbetssjukdom.

Eskil Wadensjö föreslår att Arbetsmiljöverket får i uppgift att ta fram bättre statistik som kan redovisa de totala utgifterna för samhället.
Han vill också öka drivkraften hos arbetsgivarna att minska arbetsskadorna. Ett sätt är att ha olika premier, där farliga branscher får betala mer.
– Det ska löna sig att ha god arbetsmiljö, sade Eskil Wadensjö.

Publicerad: 2010-10-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!