Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsskadorna ökar bland de unga

Publicerad: 2013-09-25

Arbetsskadorna ökar mest bland personer under 25 år.  Unga män skadas mest vid maskiner och unga kvinnor i samband med rån.

Det framgår av en ny rapport från AFA Försäkring om ungas arbetsskador, som bygger på uppgifter från åren 2010-2012 och gäller allvarliga olycksfall, som lett till minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Enligt rapporten så skadas unga i åldern 16-25 år oftare än de äldre. Risken för arbetsskador har ökat i alla åldrar, men mer bland de unga. Antalet skador per tusen sysselsatt har för de unga ökat från 2,6 till 3,2. Bland de i åldern 26-64 år är ökningen 2,6 till 2,7 per tusen sysselsatt.

I riskyrkena har de unga ofta en ännu större skaderisk än de äldre åldersgrupperna. I en olycksbransch som byggsektorn är skaderisken för de unga 14,2 per tusen sysselsatt, mot 9,7 för de äldre. Här har också arbetsolyckorna ökat mest: från 10,9 till 14,2 per tusen sysselsatt de senaste tre åren för de unga.

Det är främst de unga männen som skadar sig på jobbet. Det beror på könsfördelningen på arbetsmarknaden: männen dominerar i branschen där skadorna är vanligast. Kvinnor som arbetar i sådana yrken, t ex i byggsektorn, har också hög risk att råka ut för allvarliga arbetsolyckor.

Vanligaste olyckan för unga män inträffar vid arbete med maskiner. Unga kvinnor skadas oftast i samband med rån.

Unga får också andra typer av skador. Unga män drabbas oftare än andra av sårskador och frakturer. Många fler unga – både kvinnor och män – råkar också ut för skador i händer och fingrar: 28 procent jämfört med 18 procent bland övriga arbetstagare.

– Generellt sett är unga mer benägna att ta risker. Det kan ha att göra med att de väldigt gärna vill vara till lags på arbetsplatsen, säger Urban Olsson, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, till DN.

Publicerad: 2013-09-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!