Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Asbest bakom fler farliga sjukdomar

Personer som arbetar med asbest riskerar inte bara cancer. Det kan också finnas ett samband med hjärtinfarkt och stroke, visar ny studie.

Publicerad: 2012-04-12

Forskare från Storbritannien har undersökt mer än 15 000 dödsfall som inträffade bland 99 000 anställda i brittiska asbetsfabriker under åren 1971 till 2005. Det visade sig att nära 4 200 dödsfall orsakades av hjärtsjukdomar och över 1 000 av stroke, framför allt bland kvinnor.

Männen hade en överrisk att dö av stroke på 63 procent och en 39-procentig riskökning att avlida av hjärtsjukdomar, jämfört med den genomsnittliga befolkningen, enligt undersökningen. Överrisken fanns kvar även när forskarna tog hänsyn till om personerna rökt .
Bland kvinnor i den brittiska asbestindustrin var risken att dö i förtid än större: 100 procent för stroke och 89 procent av någon hjärtsjukdom.

Sambandet skulle kunna vara att asbestfibrer, som visat sig orsaka lungsjukdomar, kan utgöra en riskfaktor även för hjärt-kärlsjukdomar. Att exponering för damm och partiklar i luften, som påverkar lungfunktionen, också kan ge hjärtsjukdomar är känt sedan tidigare.

– Fynden är intressanta. Men det kan finnas andra faktorer i arbetslivet eller sociala omständigheter som förklarar kopplingen. Det finns heller inga äldre asbestundersökningar som visar på ett liknande samband, vilket borde ha dykt upp i så fall i tidigare studierna. Man kan förstås ha missat den kopplingen, så därför bör man följa upp rönen med ny forskning, kommenterar Bengt Järvholm, professor och överläkare vid yrkes- och miljömedcin vid Umeå universitet.

Den brittiska studien har publicerats i av de mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifterna på det yrkesmedicinska området: Journal of Occupational and Environmental Medicine.

•Trots att asbest totalförbjöds i Sverige för 30 år sedan så dör fortfarande många varje år av asbestexponering. Befintlig asbest är fortfarande en allvarlig hälsorisk framför allt för anställda i byggbranschen. Ett par tusen personer i Sverige arbetar med asbestsanering idag. Ungefär 100 personer avlider varje år av den sällsynta men elakartade cancerformen mesoteliom, orsakad av asbest. Enligt Socialstyrelsens cancerregister insjuknade 124 personer 2010, det högsta antalet sedan 1970.

Publicerad: 2012-04-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!