Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Asbest – dödligare än man tidigare trott

Publicerad: 2018-08-30

Lungcancerfallen på grund av asbest kan vara avsevärt fler än man tidigare trott. Ny internationell forskning pekar på att dödsfallen kan vara fem gånger så många.

Tidigare har man främst ansett att det är cancerformen mesoteliom som kan knytas till arbete med asbest. Runt 170 personer i Sverige möter årligen en förtida död på grund av denna svåra cancerform. Utöver det har man också uppskattat att asbesten orsakar lika många dödsfall i lungcancer.

Nu har den internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, kommit fram till helt nya siffror, uppger tidningen Arbetarskydd. Enligt den nya forskningen tror man att det går åtminstone fem fall av lungcancer orsakade av asbest på varje fall av mesoteliom. Det skulle i så fall betyda att omkring 1 100 personer i Sverige årligen dör i cancer orsakat av asbest.

–  Om det finns mesoteliom finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till tio gånger mer lungcancer, säger en av forskarna bakom studien, Jukka Takala, till Arbetarskydd.

Asbest är förbjudet i 55 länder men används fortfarande mycket globalt. I Sverige är det många äldre som drabbats av arbete med asbest som skedde på 1960- och 1970-talen. Även i dag kommer byggnadsarbetare ibland i kontakt med asbest i samband med renoveringar av främst miljonprogramshus.

I den nya forskningsrapporten skriver ICOH också upp beräkningarna för antalet asbestrelaterade dödsfall globalt från omkring 110 000 till omkring 233 000 per år.

Du&jobbet har tidigare gjort en uppskattning, på basis av forskning, av hur många som årligen dör på grund av arbetsrelaterade orsaker, olyckor, sjukdomar och självmord. Resultatet var då att 1000-1200 personer om året dog av olika arbetsrelaterade skäl..

Läs den genomgången här.

Om de nya forskningsrönen kring asbest stämmer måste den uppgiften uppdateras ordentligt.

Publicerad: 2018-08-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!