Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Åtgärderna som krävs för att minska den psykiska ohälsan

Publicerad: 2019-11-19

Ledningen eller styrelsen måste vara engagerad i arbetsmiljöarbetet. Och det behövs mer handfast kunskap om vad som verkligen funkar för att minska den psykiska ohälsan på en arbetsplats. Det är två av slutsatserna i en färsk rapport från Sveriges Företagshälsor.

Hur hänger arbetsmiljö, psykisk hälsa och organisation ihop? Det är temat för Sveriges Företagshälsors nya rapport. Rapportförfattarna, Petter Odmark och Laura Hartman, konstaterade vid presentationen nyligen att ämnet är väl genomforskat.

Men trots den samlade kunskapen pekar kurvorna över antalet som sjukskrivs för psykisk ohälsa snarare uppåt än nedåt. Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Så hur ska man vända trenden? I rapporten pekar man ut ett antal förslag där man ser möjligheter till förbättringar.

En av slutsatserna är att hela organisationen måste vara med i arbetsmiljöarbetet, inklusive styrelsen eller de ledande politikerna i en kommun eller ett landsting.

Att ha dialoger där alla ifrån de anställda längst ut i kedjan till verkställande direktörer deltar är ett av förslagen som förs fram i rapporten.

Laura Hartman, som är forskare i nationalekonomi, skickade också med en påminnelse till dem som fattar strategiska beslut i en organisation.

–En bra kom-ihåg-fråga när man tar ett beslut är: Hur påverkar detta beslut möjligheterna för medarbetarna och första linjens chefer att göra ett bra jobb?

Petter Odmark, analytiker på företaget Rethink, menade att det behövs mer än enskilda positiva exempel på hur arbetsplatser kan arbeta med psykisk ohälsa.

Han saknar sammanställd, praktisk, kunskap kring hur organisationer ska jobba långsiktigt för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

– Det är ofta ganska tomt i verktygslådan. Det är ont om systematisk kunskap om framgångsrik förändring. Så till forskarsamhället vill jag skicka med en uppmaning: hjälp oss.

I rapporten tas även upp att det behövs mer broar för kunskapsöverföring mellan privat och offentlig sektor när det gäller hälsosamma arbetsplatser.

– Sådana möten är oerhört sällsynta. Men där finns det mycket man kan lära av varandra, säger Petter Odmark.

//OSCAR MAGNUSSON

Läs rapporten här (länk)

Publicerad: 2019-11-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!