Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket hotar Polisen med vite

KRAV Arbetsmiljöverket är inte nöjt med det arbete som Polismyndigheten hittills gjort efter den tidigare polischefen Mats Löfvings död. Nu hotas Polisen med ett vite på 150 000 kronor.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-06

Arbetsmiljöveket kräver åtgärder som krisstöd och förebyggande av kränkande särbehandling senast den 15 november. Foto: Adobe Stock

Senast den 15 november ska Polismyndigheten ha vidtagit en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Är det inte gjort riskerar Polisen ett vite på 150 000 kronor. Kraven, som kommer från Arbetsmiljöverket, handlar om att på olika sätt motverka risker för kränkande särbehandling. De ställs efter att verket sett brister i Polismyndighetens agerande i samband med bland annat presskonferensen i februari där en extern utredare föreslog att den tidigare polischefen Mats Löfving inte skulle få ha kvar sitt arbete. Mats Löving hittades sedan avliden i sitt hem samma kväll.

Arbetsmiljöverket lämnade i början av juli en så kallad underrättelse till Polismyndigheten och bad myndigheten att komma med synpunkter. Polisen ville lämna muntliga svar och Arbetsmiljöverket fick därför åka på besök i slutet av augusti

Efter besöket kräver nu Arbetsmiljöverket att Polisen tar reda på om det finns förhållanden i verksamheten som kan ge upphov till kränkande särbehandling och exemplifierar med konflikter, ryktesspridning och arbetsbelastning. Riskerna ska sedan dokumenteras och deras allvarlighet bedömas. En skriftlig handlingsplan för de åtgärder som ska vidtas för att förebygga kränkande särbehandling ska också upprättas.

Polisen ska se till att chefer och arbetsledare får kunskap så att de kan förebygga och hantera kränkande särbehandling och dessutom får förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Krisstöd ska också planeras, ordnas och följas upp.

I Arbetsmiljöverkets beslut framkommer att Polismyndigheten inte har några invändningar mot kraven eller tidpunkten då de ska vara åtgärdade.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-09-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!