Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

AV: Många brister där politiker styr

RAPPORT Nästan alla kommuner och regioner behöver förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i de politikerstyrda organisationerna.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-30

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att nyckelpersoner i kommuner ibland saknar mandat att fatta beslut. Det kan hända när förskolans tak läcker och frågan inte kan hanteras i den egna nämnden utan är en fråga för den tekniska nämnden. Foto: Adobe Stock

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet var inte gjord och rutiner för hur uppföljningen skulle göra saknades. Det var de vanligaste bristerna i kommuner och regioner när Arbetsmiljöverket inspekterade hur det stod till med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i de politikerstyrda organisationerna. 90 procent fick krav på förbättringsåtgärder.

– Med tanke på att sam-föreskriften varken är ny eller okänd och det finns enheter i kommunerna och regionerna med god kunskap om det här är det en hög nivå på kravställandet, säger Nadja Lukin på Arbetsmiljöverket.
Hon tillägger:
– Det är tydligt att det brister i den årliga uppföljningen.

Inspektionerna är ett led i den insats där Arbetsmiljöverket under 2019 och 2020 informerade politikerna runt om i landet om deras ansvar för arbetsmiljön. Ett behov som myndigheten uppmärksammat efter att de gång på gång ställt krav på arbetsmiljöförbättringar i kommuner och regioner. Nadja Lukin påpekar att det är viktigt att den årliga uppföljningen av arbetsmiljön når de politiska nivåerna.
– Det är de som sitter på beslutsmandatet. Alla beslut de fattar får arbetsmiljökonsekvenser på ett eller annat sätt ute i organisationen.

Över 3 400 så kallade förrättningar har gjorts. Det omfattar både informationsmöten med politiker, inspektioner och uppföljande besök. Enligt läget den sista februari i år, när projektet avslutades, har flertalet av de verksamheter som fick krav på sig åtgärdat dessa i tid. I 31 ärenden har myndigheten lagt förelägganden med hot om vite. Även det en hög nivå, menar Nadja Lukin.
– Med tanke på att de fått frikostigt med information är det anmärkningsvärt att de inte åtgärdat bristerna i tid.

Om det hunnit bli fler förelägganden, sedan februari, eller om några gått vidare till förvaltningsdomstol för att döma ut vite vet inte Nadja Lukin i dagsläget.

Myndighetens sammanställning av insatsen har fokus på om reglerna följts, men rapporten listar även en lång rad med typiska svårigheter i de politikerstyrda organisationerna. Personalomsättningen är hög och ny personal får inte alltid introduktion om arbetsmiljöfrågorna som exempelvis om redan framtagna handlingsplaner på enhetsnivå. Kompetens som finns inom exempelvis hr tas inte tillvara och kunskapen behöver generellt stärkas ute i organisationen. Nyckelpersoner saknar också ibland mandat att fatta beslut. Det kan hända när förskolans tak läcker och frågan inte kan hanteras i den egna nämnden utan är en fråga för den tekniska nämnden. Inspektörerna har noterat att arbetsmiljöarbetet inte alltid genomsyrar verksamheterna som det är tänkt.
– Det framkommer relativt ofta att cheferna säger att de följs upp på budgeten oftare än på arbetsmiljön. Det uppfattas som att arbetsmiljön är mindre viktig och att annan lagstiftning är mer prioriterad, säger Nadja Lukin.

Generellt har Arbetsmiljöverkets information och inspektioner tagits emot väl och på flera håll, men inte överallt, har politiker visat ett stort engagemang, enligt Nadja Lukin.
– Det finns också ställen där politikerna inte dykt upp så bägge ytterligheterna förekommer.

Det framkommer relativt ofta att cheferna säger att de följs upp på budgeten oftare än på arbetsmiljön.

- Nadja Lukin

I början av sommaren träffade myndigheten företrädare för parterna, bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och redovisade resultaten. Nu funderar Arbetsmiljöverket hur myndigheten ska arbeta framöver med kommunerna och regionerna. Om det särskilda inspektionssättet, där brister på enheterna återkopplats till högre nivåer i hierarkin, ska vara kvar eller inte finns det i dagsläget inget beslut om.
– Syftet har varit att återkoppla bristerna till den högst beslutande nivån. Huruvida denna inspektionsinsats kommer att genomföras i fortsättningen är oklart ännu.

Nadja Lukin påminner om att det ytterst är arbetsgivaren som har ansvar för att den egna organisationen följer lagar och föreskrifter. Hon vill tipsa om att det är bra att tänka på hur nya chefer och politiker introduceras och att kommuner och regioner kan lära av egna goda exempel.
– Inspektörerna har sett att det fungerar bättre där det finns kontinuitet, både bland chefer och personal, och där det finns ett intresse och engagemang från politikernivån: Där de vill veta hur det går och man följer upp och prioriterar arbetsmiljöarbetet lika ofta som man följer upp budgeten.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-10-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!