Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Avgifter för brott får hård kritik

Förslaget om att införa avgifter för brott mot arbetsmiljölagen får hård kritik – både från fack och arbetsgivare.

Publicerad: 2011-11-18

Idag kan den som bryter mot arbetsmiljölagen straffas med böter eller fängelse. En statlig utredning (SOU 2011:57) presenterade nyligen ett förslag om att straffet skulle ersättas med att Arbetsmiljöverket utdömde sanktionsavgifter. Taket för avgifterna skulle höjas från dagens 100 000 kronor till 1 miljon kronor. Tanken var att det skulle bli effektivare, eftersom det är få arbetsmiljöärenden som leder till åtal.

LO avvisar förslaget i sitt remissvar. LO menar att det som utredningen framför allt missat är effekterna av att ta bort det skydd som finns för anställda inom privat sektor som påtalar brott eller allvarliga missförhållanden i företaget.

Idag skyddas dessa s k ”whistleblowers” av lagstiftningen. Så länge ett brott kan straffas med böter eller fängelse kan nämligen dessa personer inte avskedas. Om brottet i stället skulle leda till sanktioner kan anställda som anmäler brister i arbetsmiljön förlora jobbet, skriver LO.

•IF Metall gillar tanken att höja avgifterna rejält. Men för att förslaget ska få effekt krävs att Arbetsmiljöverket får mer resurser till kvalificerade inspektioner och föreskriftsarbetet.

– I regeringens senaste budget finns det inte ett öre till Arbetsmiljöverkets föreskriftsarbete. Det är skamligt, säger Stefan Wiberg på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

Dessutom måste avgifterna vara så höga att de har en avskräckande effekt, enligt IF Metall.

– Sanktionsavgifterna måste vara så höga att det svider i skinnet på de arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Det handlar om liv eller död, säger Stefan Wiberg.

•Svenskt Näringsliv varnar för att förslagen i utredningen kommer att försämra rättssäkerheten för företagen. Beviskraven sänks och Arbetsmiljöverket får exceptionellt omfattande makt. Verket blir lagstiftare, polis, åklagare och domare.

Utredningen har heller inte tagit hänsyn till att företagsbot används allt oftare vid brott mot arbetsmiljölagen, enligt Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 2011-11-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!