Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Avtal vägen till bättre arbetsmiljö för LO

Centrala arbetsmiljöavtal är en väg för bättre arbetsmiljö. Det är huvudpunkten i LO:s nya strategi för arbetsmiljöfrågor.

Publicerad: 2010-05-19

Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande, presenterade den nya arbetsmiljöstrategin på Elmia Arbetsmiljö.

– Den nya i strategin är att vi blir tydligare med att vi ska gå avtalsvägen för att få en bättre arbetsmiljö, sade hon.

LO prioriterar sex områden där man vill vässa det fackliga arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Kollektivavtal. LO vill att alla förbund sluter centrala avtal som kan utmynna i lokala arbetsmiljöavtal.

– Vi behöver avtal som förstärker arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Företagshälsovården, bemanningsfrågor och samverkan på arbetsplatser är områden som kan finnas med i kollektivavtal, sade Ulla Lindqvist.

Skyddsombuden. LO vill stärka deras roll med mer och bredare utbildning.

Arbetsmiljöutbildning. Arbetsmiljön ska in i all facklig utbildning.

Arbetsorganisation. Hur arbetet organiseras, bemannas osv, lyfts fram som en viktig arbetsmiljöfråga.

Hot och våld. Krishanteringsplaner ska finnas i alla organisationer. Anställda ska få ökad utbildning i att agera vid hotfulla situationer.

Arbetslivsforskning. Ökade statliga medel till forskning om arbetslivet. Upprätta ett nationellt arbetslivsbibliotek.

Publicerad: 2010-05-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!