Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

”Balansa” – ny märkning för företag med god arbetsmiljö

Nu kan företag få en ”Balansa”-stämpel. Märkningen är en så kallad social innovation, utvecklad av Cecilia Nahnfeldt, präst och genusforskare vid Karlstads universitet.

Publicerad: 2011-01-27

– Det finns ett sug efter den här typen av märkning, där företag som satsar på arbetsmiljöarbete faktisk kan visa upp det i sin marknadsföring och vid rekrytering, säger hon.

För att ett företag ska få sin Balansamärkning krävs bland annat ett systematiskt arbete och rutiner för att ”främja de anställdas möjlighet att balansera arbetsliv och övrigt liv”. Märkningen kan man få genom att anlita en så kallad balansa-konsult och genomgå en certifieringsprocess som varar i cirka ett halvår. Märket får man använda i två års tid, innan det är dags för en revidering.

Modellen har sin grund i flera forskningsområden. Skärningspunkten mellan arbetsliv och familjeliv har undersökts av både sociologer och psykologer tidigare. Cecilia Nahnfeldt är livsåskådnings- och genusforskare och bidrar med dessa aspekter till ämnet.

Syftet med modellen att flytta fokus från att bara vara individens angelägenhet till att människor också behöver stöd från arbetsgivare i att kunna ”balansa”. Modellen har utvecklats i nära samarbete med flera olika arbetsplatser.

– Från Sparbanken till Rolls Royce. Det har verkligen varit olika typer av organisationer som har testat och utvecklat modellen tillsammans med oss.

Balansa har tagit flera år att utveckla. Arbetet påbörjades inom projektet ”Kvalitetssäkring för balans i livet”, finansierat av Europeiska socialfonden. Sedan har delar av modellen utvecklats med hjälp av EU-stöd ur den Regionala utvecklingsfonden. Märkningen har sedan ”kommersialiserats” i det nybildade företaget Mater Balan

Läs mer på Tema Likabehandling och i Du&jobbet nr 6/2010.

Publicerad: 2011-01-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!