Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bara var femte långtidssjuk fick rehab

Bättre arbetsmiljö och rehabilitering är viktigare än fasta tidsgränser, anser LO efter att ha granskat sjukförsäkringen. Svenskt Näringsliv menar däremot att de nya reglerna lett till att företagen blivit mer aktiva i rehabiliteringen.

Publicerad: 2010-03-23

Regeringen sätter för hård press på sjukskrivna, anser LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. I en debattartikel i Sydsvenskan redovisar hon en ny granskning som gjorts av Sten Gellerstedt, utredare på LO.
Enligt den så är bättre arbetsmiljö och tillgång till rehabilitering – inte fasta tidsgränser – som är det avgörande för att få tillbaka sjuka i arbete. LO har undersökt hur det gick på arbetsmarknaden för de 265 000 personer som var långtidssjukskrivna åren 1999–2000. De följdes upp 2004 och jämfördes med de 3,3 miljoner som inte var långtidssjuka.
LO:s granskning visar istället att risken för att bli långtidssjuk främst avgörs av ålder, utbildning, vilket arbete man har och tidigare sjukskrivning. Störst är risken för arbetare inom tillverkningsindustri, fastighetsförvaltning och kommunal vård och omsorg.
Av de 265 000 personer som var sjukskrivna 1999–2000 var två tredjedelar kvinnor. Kvinnors högre risk för att bli långtidssjuka förklaras av att fler kvinnor än män har sämre arbetsmiljö, gör mer hemma samt har mindre tillgång till företagshälsovård och rehabilitering.
Att arbetsvillkoren har stor betydelse bekräftas av att män som arbetar i kvinnodominerade yrken löper nästan lika stor risk att bli långtidssjuka.
Knappt var femte av de långtidssjuka hade fått rehabilitering under 1999–2000. De som fick rehabilitering hade en bättre utveckling på arbetsmarknaden. Bland män som fått rehabilitering hade 72 procent förvärvsinkomst 2004, vilket är betydligt bättre än det förväntade för denna grupp. Även för kvinnor hade rehabilitering en positiv inverkan på förekomst av förvärvsinkomst.
LO:s slutsats är att tidsgränser inte löser problemen. Det finns stora luckor både i de förebyggande systemen och rehabiliteringen, t ex vad gäller företagshälsovård och Arbetsmiljöverkets tillsyn, enligt LO.

•Arbetsgivarna Svenskt Näringsliv däremot, anser att den nya sjukförsäkringen lett till att företagen blivit mer aktiva i rehabiliteringen. Det bygger man på en undersökning som 2 200 företag besvarat och där drygt en tredjedel säger att de blivit mer aktiva i rehabiliteringen.
Undersökningen visar också att sjukskrivningarna har minskat i företag av alla storlekar. I tre av fyra företag med fler än 200 anställda har sjukskrivningarna minskat. I de allra minsta företagen, med färre än tio anställda, där sjukfrånvaron oftare är lägre, uppger fyra av tio att sjukskrivningarna har minskat och ungefär tre av tio har blivit mer aktiva i rehabiliteringen av sjukfrånvarande.
Få företag tycker att reformen lett till att medarbetare kommer till jobbet trots att de är sjuka. Bara 13 procent uppger i undersökningen att det har blivit ett problem.

Publicerad: 2010-03-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!