Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bättre arbetsmiljö av inspektioner

Inspektioner av arbetsplatser leder till färre arbetsskador i företagen som granskas. Det framgår av en ny studie.

Publicerad: 2012-06-07

Det är forskare i USA som konstaterar att kontroller från den amerikanska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket (Occupational Safety and Health Administration) har positiva effekter.

I studien undersökte forskarna vad som hände med företag som inspekterades och jämförde med sådana som inte fick besök av myndigheten. Samtliga fanns i branscher med stora arbetsmiljörisker, t ex bygg- och transportsektorn. Forskarna studerade uppgifter över arbetsskador för 409 inspekterade företag och jämförde med en kontrollgrupp på lika många jämförbara företag i samma branscher.

Resultatet är att i de arbetsplatser som fick besök från arbetarskyddsmyndigheten minskade arbetsskadorna med 9, 4 procent och kostnaderna för arbetsskadeersättningen med 26 procent.

Forskarna gick också igenom företagens ekonomiska lönsamhet, utan att finna några bevis för att de som fick besök hade sämre resultat än de övriga.

•I Sverige har mycket lite forskning gjorts för att undersöka om inspektioner har önskade effekter på arbetsmiljön. För några år sedan undersökte dock forskare från KTH vad som hände efter Arbetsmiljöverkets inspektion i en kampanj kallad ”Bort med bullret”.

I kampanjen besökte Arbetsmiljöverket drygt 1 700 arbetsställen i tillverkningsindustrin. Forskarna skickade sedan en enkät dels till dessa företag och dels till andra företag som var så lika de inspekterade som möjligt. Drygt 3 000 företag ingick i undersökningen.

Forskarna frågade företagen om de gjort något åt bullret efter kampanjtillfället. Man listade åtta olika typer av åtgärder, bl a mätningar, utbildning och bullerreducerande åtgärder.  Alla var minst dubbelt så vanliga bland inspekterade som bland oinspekterade företag.

Nästan nio av tio av de granskade företagen sade att de vidtagit åtgärderna på grund av Arbetsmiljöverkets inspektion eller krav. De inspekterade arbetsställena uppgav också i större utsträckning än de oinspekterade att de kände till bullerföreskrifterna samt att deras anställda hade tillgång till hörselskydd.

•Den amerikanska studien har redovisats i tidskriften Science.

Publicerad: 2012-06-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!