Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bättre arbetsmiljö med rätt upphandling

Publicerad: 2015-05-27

Det finns möjligheter att använda upphandling för att minska risker på arbetsplatsen. Ett sätt är att ta hjälp av kunskap från skyddsombuden.

Det framgår av en ny rapport från Arbetsmiljöverket, där forskare undersökt hur upphandling kan användas för att ställa krav på arbetsmiljön.

I den aktuella kunskapssammanställningen konstaterar forskarna att arbetsmiljön ofta blir lidande på grund av dålig samordning och kunskap om risker.

Den offentliga upphandlingen motsvarar omkring 600 miljarder kronor. Det finns idag inga krav på arbetsmiljöansvar i lagstiftningen om upphandling. Dåliga kunskaper om arbetsmiljön och att tjänster köps till lägsta pris vid upphandling riskerar anställdas hälsa. Men det finns flera sätt att använda upphandlingen för att minska risker på arbetsplatser, enligt Johan M Sanne, docent vid IVL Svenska miljöinstitutet, som ansvarar för rapporten.

Inom byggbranschen exempelvis kan arbetsmiljön förbättras om anbuden utvärderas mer utifrån kvalitet än pris. Upphandlare kan också använda sig av råd och checklistor som finns på olika webbplatser, t ex för städning och asbestsanering.

En annan möjlighet till bättre arbetsmiljö är att använda sig av kunskapen från skyddsombuden, arbetsmarknadens parter, leverantörens anställda, experter och tillsynsmyndigheter. Även media och frivilligorganisationer kan uppmärksamma orimlig arbetsmiljö vid entreprenörers arbete, enligt kunskapssammanställningen. Johan Sanne menar att de kan bidra med nödvändig kunskap, drivkrafter och förankring för att förbättra arbetsmiljön. Inte minst är det viktigt att de anställda deltar.

Publicerad: 2015-05-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!