Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bättre arbetsmiljö men dålig arbetsmarknad

Arbetsmiljön blir långsamt bättre. Läget på arbetsmarknaden märks genom att färre tror på möjligheten att få ett nytt jobb. Så kan den nya arbetsmiljöundersökningen sammanfattas.

Publicerad: 2010-06-16

Det är Arbetsmiljöverket som presenterar arbetsmiljöundersökningen 2009. Den görs vartannat år och bygger på frågor till ett urval av den sysselsatta befolkningen.

Jämfört med undersökningen 2007 så verkar den fysiska arbetsmiljön ha förbättrats.
Undersökningen visar att andelen som har ett kroppsligt ansträngande arbete har minskat. Det gäller också dem som är oroliga för att jobbet på sikt kan innebära risker för hälsan. Färre har också bytt, eller övervägt att byta, arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.
Mindre har hänt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Svårigheten att koppla av jobbet på lediga stunder består. Knappt hälften av kvinnorna har svårt att göra det, nästa lika många män, vilket är oförändrat jämfört med 2007 och 2005.

Läget på arbetsmarknaden märks genom att en tredjedel tror att de mycket eller ganska lätt kan få ett likvärdigt arbete. Det är sju procentenheter lägre än 2007. Risken att mot sin vilja bli förflyttad har också ökat.

•Allt färre jobbar enbart på dagarna. 2001 var det cirka 80 procent av såväl kvinnor som män. Nu har andelen sjunkit med drygt 15 procent.
•Allt färre har tillgång till företagshälsovård. 2001 var det drygt 70 procent, 2009 är det 65 procent.
•Arbetsplatserna har blivit bättre på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det är ändå bara 56 procent som säger att det förekommer, fyra procentenheter fler än 2005.
•Något färre, 23 procent mot 26 procent 2005, uppger att arbetsmiljöproblem aldrig eller för det mesta inte åtgärdas.

Ladda ner hela undersökningen här.

Publicerad: 2010-06-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!