Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bättre osa-stöd på gång

STÖD Det behövs stöd och hjälp till användarna av osa:n. Det visar Arbetsmiljöverkets utvärderingar av föreskriften. Nu ser myndigheten över vad den kan göra.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-03-28

Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket ser över hur ett osa-stöd kan se ut. Foto: Arbetsmiljöverket / Elsa Frizell

Svårigheter att förstå vilka skyldigheter en arbetsgivare har när det handlar om utredningar av kränkande särbehandling och svårigheter att hantera arbetsbelastningen och göra riskbedömningar. Det är några av de problem som framkommit i Arbetsmiljöverkets utvärderingar av föreskriften om organisatoriskt och socialt arbete, osa:n.

– Det finns en efterfrågan på mer precisa metoder och verktyg som passar ute på arbetsplatserna, både mer branschspecifika och yrkesspecifika. Det är många som säger att föreskriften är bra för att den är allmän och generell och passar överallt men det gör också att man behöver mer stöd på själva arbetsplatsen, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig inom osa-frågor på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har nu tillsatt en arbetsgrupp. Syftet är att ta reda på om myndigheten kan göra något åt det som att användarna av osa:n vill ha hjälp med och i sådana fall hur det ska göras.

– Vi behöver inte samla in något mer underlag utan vi har gott om material i vår utvärdering. Men det ska vara något som vi kan stötta med och något som är förenligt med vårt uppdrag.

Ulrich Stoetzer förklarar att så specifika verktyg som vad ett skyddsombud inom Handels ska leta efter under skyddsronden blir det inte. Det som verket hoppas kunna hjälpa till med är av mer generell karaktär.

I den första utvärderingen av osa:n vittnade företrädare för bland annat fack- och arbetsgivarorganisationer om svårigheter att förstå hur skyldigheterna ser ut när det handlade om utredningar av kränkande särbehandlingar. Det handlade både om vad som krävdes i arbetsmiljölagen och föreskrifterna men även hur andra lagar som exempelvis diskrimineringslagen påverkar. Kommer ni att se över det?

– Ja, det gör vi. Men där kommer även annan lagstiftning in och kanske behöver vi samarbeta med någon annan. Vi måste ta hänsyn till hur vårt uppdrag ser ut också.

När är ni klara?

– Vi vet inte så mycket ännu. Men om vi drar i gång några aktiviteter blir det inte förrän sen höst eller tidigt nästa år.

Vad kan det handla om för aktiviteter?

– Jag vågar inte lova något. Men vi vill göra aktiviteter som bidrar till bättre stöd för att komma åt de här utmaningarna som finns för användarna.

Ulrich Stoetzer påminner om att många av de som intervjuats om föreskriften anser att den fungerar väl och välkomnat att fokus skiftat från individ till organisation. Föreskriften är också relativt ny och det tar tid att införa nya sätt att se på arbetsmiljöfrågorna. Han drar paralleller med diskussionen kring möjligheten att arbeta med ergonomi under 1990-talet.

– Det var samma diskussion om att det var svårt. Men sen drog det i gång en hel del forskningsprojekt som resulterade i bra material som kunde stödja användarna. Jag hoppas att forskarvärlden kan hjälpa till för att göra verktyg och metoder mer precisa även på det här området. Vi kan inte göra allt det här själva.

Foto: Arbetsmiljöverket / Elsa Frizell

Publicerad: 2024-03-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!