Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Bemanningsbranschen ska granskas

Anställda i bemanningsföretag skadar sig oftare än andra. Arbetsmiljöverket planerar därför en omfattande granskning av branschen.

Publicerad: 2011-03-03

Nyhet110303

Bemanningsbranschen är en utsatt bransch. Här skadas förhållandevis fler än i andra branscher.
Enligt Arbetsmiljöverkets statistik ökade både olyckor och sysselsättning i branschen under perioden 2004-2008. De anmälda arbetsolyckorna minskade dock 2009, när lågkonjunkturen bidrog till att sysselsättningen sjönk.
Den relativa frekvensen för arbetsolyckor i branschen, 7 per 1 000 förvärvsarbetande, är ändå fortsatt högre än för samtliga näringar, där den är 6 per 1 000 förvärvsarbetande. 2008 var skadefrekvensen inom personaluthyrning 10 per 1 000 förvärvsarbetande mot 6 per 1 000 i samtliga branscher.
Det är en stor andel unga män som anmäler olyckor. Truckförare och maskinoperatörer är de yrken som dominerar.

Nu visar statistiken att bemanningsföretagen växer igen. Frågan är vad som händer med arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverket ska därför till hösten genomföra en riksomfattande inspektion av branschen. I år ska 700 arbetsställen få besök och granskningen fortsätter 2012.

– Vi kommer att försöka ställa krav både mot uthyrarna och företag som hyr in personal. Det är viktigt med en samordning mellan dem. De delar på arbetsmiljöansvaret, till skillnad från andra arbetsplatser. Och ett delat ansvar kan ibland bli inget ansvar. Jag tror att kunskapen om var det går är liten, säger projektledaren Fredrika Brickman.
Ett annat viktigt område är introduktion av de inhyrda, betonar hon.

Arbetsmiljöverkets kommande insatser välkomnas av facken.
– Att olyckstalen är större i bemanningsbranschen bekräftar våra farhågor att de inhyrda får sämre arbetsuppgifter, säger Stefan Wiberg, arbetsmiljöombudsman på IF Metall.

Skyddsombuden har en nyckelroll. De har numera rätt att företräda även inhyrd personal på arbetsplatserna och påtala risker, vilket Stefan Wiberg tycker är en klar förbättring.

Publicerad: 2011-03-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!