Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Bygg en kultur för säkerhet

TRYGG Att skapa en god säkerhetskultur kan ta år men är avgörande, eftersom kulturen alltid kommer att vinna över rutinerna. Ledarskapet är A och O, visar forskning.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-10-13

Arbetsledningens konkreta handlande är avgörande för säkerhetsklimatet. Foto: Adobe Stock

Danmark har fler dödsolyckor än Sverige bland dem som arbetar inom byggindustrin. Risken att drabbas av en arbetsrelaterad dödsolycka i byggbranschen under åren 1993–2012 var 45 procent högre i Danmark än i Sverige.

När forskare undersökte orsakerna visade det sig att det i stor utsträckning handlade om skillnader i säkerhetskultur.

– Det finns ett övergripande mönster i Sverige och det handlar om samverkan, delaktighet och personligt ansvar. Byggnadsarbetarna i Sverige uppfattar att de har ett mer involverande ledarskap och att de gjordes delaktiga. De uppfattade också sina arbetsplatser som mer planerade än de danska, säger Anders Pousette.

Anders Pousette är forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och var en av forskarna i det svensk-danska forskningsprojektet ”SveDan” som pågick 2013–2016.

Allt är dock inte rosenrött i Sverige, poängterar han.

– Men det är mycket som vi gör bra som vi ska vara rädda om och bygga vidare på.

Anders Pousette. Foto: Malin Arnesson

Framför allt handlar det om att lyfta blicken från individuella faktorer till organisation och ledarskap.

– Det är det som har förutsättningar att ge mer genomgripande effekter. Fäster man blicken på enskilda individer får man skuldbeläggande vilket på sikt skapar en sämre säkerhetskultur.

Även om alla bidrar till kulturen så är det väldigt svårt för en enskild att påverka den, påpekar Anders Pousette. Den som är ny på en arbetsplats kommer trots genomgångar av säkerhetsregler och introduktioner av arbetsgivaren att göra som andra gör.

– Vi är otroligt uppmärksamma på små subtila signaler som talar om när man gör rätt eller fel. Som nykomling på en arbetsplats blir man inte insläppt bland kollegor innan man har visat att man har förstått kulturen.

När en kultur väl är etablerad blir den oerhört stabil.

- Anders Pousette

Han ger exemplet att den nyanställde vid säkerhetsgenomgången får veta att hen ska vara förankrad i säkerhetslinan vid takarbete. På taket finns en säkerhetslina men ingen använder den. Man vill inte framstå som konstig och använder inte säkerhetslinan trots att det känns läskigt.

– Efter några veckor har man vant sig vid situationen. När det börjar en ny arbetskamrat ser denne vad alla andra gör. Den som var ny för sex månader sedan är nu en av dem som för vidare hur det går till.

Det betyder att medarbetare kan bytas ut, men kulturen finns kvar. Kulturen är väldigt robust och svårföränderlig och något som överlever generationer av medarbetare, förtydligar Anders Pousette.

– När en kultur väl är etablerad blir den oerhört stabil. Och kulturen kommer alltid att vinna över rutinerna, för vi gör som andra gör.

Så hur ska man då göra för att förbättra säkerhetskulturen eller säkerhetsklimatet som Anders Pousette förklarar är arbetsplatsens yttring av säkerhetskulturen? Där kulturen är gruppens normer, värderingar och föreställningar är säkerhetsklimatet hur vi faktiskt agerar.

Det börjar med ledningens agerande. Under ett femårigt projekt där Anders Pousette och hans kollegor följde bygget av Götaleden i Göteborg kunde de visa att högsta ledningens förhållningssätt till säkerhet påverkar hur arbetsgruppen förhåller sig till säkerhet. Det i sin tur påverkar enskilda individers motivation till säkerhet som i sin tur påverkar beteendet. Detta bekräftas också i många andra studier.

– Arbetsledningens konkreta handlande är väldigt avgörande för hur säkerhetsklimatet ser ut på arbetsplatsen.

Så här gör ni

  • Visa att ledningen alltid prioriterar säkerhet. Ledningen bör alltid prioritera säkerheten, i synnerhet när det kommer till kritiska lägen. Viktigt att säkerheten faktiskt går före även när det kör ihop sig.
  • Skapa delaktighet. Involvera medarbetarna. Den som varit med och utformat säkerhetsregler är mer motiverad att följa dem.
  • Planera. På en väl planerad arbetsplats är risken mindre att stöta på överraskningar som leder till ett mindre genomtänkt agerande. På en välordnad arbetsplats är det lättare att förutse vad som ska hända.
  • Ha ett rättvist ledarskap. Sök inte syndabockar. Undersök i stället vad, på systemnivå, som orsakat händelsen. Risken är annars att det mörkas och att arbetsplatsen går miste om viktig kunskap.
  • Skapa förtroende för säkerhetssystemen. Se till att utbildning handlar om det som har betydelse för säkerheten på just den aktuella arbetsplatsen. Involvera medarbetarna.
  • Skapa gemensamt ansvarstagande. Ha en anda av att det är okej att lägga sig i och säga till när någon är på väg att göra något farligt. Det skapas genom ett konsekvent ledarskap med säkerhetsfokus.
  • Prata om säkerhetsfrågor. Ha ett öppet kommunikationsklimat. Grunden för lärande är att prata om det som händer och dra slutsatser.
  • Uppmärksamma risker med entreprenörskedjan. Välj underleverantörer på säkerhet och inte bara utifrån pris. Stöd underleverantörerna i deras arbetsmiljöarbete.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-10-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!