Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

”Chefer kan komma i kläm vid 6:6a-anmälningar”

– Vi upplever att 6:6a ibland används för att ifrågasätta chefen och att andra än skyddsombudet finns bakom. Ett första råd till chefer är att fråga sig: Är det ett skyddsombud som lagt 6:6a-anmälan? säger Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren.

Publicerad: 2020-05-15

Många chefer känner sig ifrågasatta och upplever att de inte få ge sin syn på saken när det gäller 6:6a-anmälningar.

Ledarna är ett fackförbund för chefer med 94 000 medlemmar. Deras medlemmar tar i egenskap av arbetsgivarens företrädare emot 6:6a-anmälningar, dvs en begäran från skyddsombud om att något ska göras åt brister i arbetsmiljön.

Våra rådgivare får många frågor om 6:6a. De upplever att chefer ofta blir rädda och att anmälan ofta riktas mot chefen. Det kan vara andra fack som driver på. Det är ett problem om 6:6a används så, tycker jag.

Sara Kullgren anser att cheferna kan komma i kläm. Det som kan hända efter en sådan anmälan riktad mot ledarskapet är att en utredning tillsätts, där chefen sällan får ge sin syn på saken, menar hon.

Chefen plockas bort, någon ny tillsätts, sen börjar det om med anmälningar mot den personen, osv.

Ofta handlar det om organisationen när chefer inte lyckas med sitt arbetsmiljöuppdrag, påpekar Sara Kullgren. Alltför många saknar tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt arbete. Det kan exempelvis handla om utbildning, resurser och mandat.

Ett ytterligare råd till chefen är alltså att inte acceptera bristande förutsättningar för att utföra arbetsmiljöuppgifter utan att istället larma sin chef för att inte bli syndabocken.

Allmänt gäller annars att den som får ta emot en 6:6a-anmälan ska sätta sig in i frågan och ta reda på vilka åtgärder det är skyddsombudet begär. Ofta går det att komma överens och rädslan för 6:6a är ofta överdriven. För att underlätta hanteringen av 6:6a-anmälningar bör det finnas rutiner på arbetsplatsen som tydliggör vem som ska informeras och vem som gör vad.

Försök förebygga att det överhuvudtaget blir en anmälan genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en fungerande samverkan, är ett annat råd.

Försök hitta lösningar. En 6:6a-anmälan kan vara ett tecken på att samverkan inte fungerar som det är tänkt.

Publicerad: 2020-05-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!