Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Chefer lyssnar sämre i dåliga tider

Chefers förmåga att lyssna är konjunkturberoende. När arbetslösheten ökar lyssnar cheferna mindre. Detta enligt en omfattande studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Publicerad: 2012-10-04

Det blir fler chefer som inte lyssnar tillräckligt på sina anställda i dåliga tider.

– När den ekonomiska omgivningen blir hotfull tycker kanske många chefer att de inte har tid eller råd att lyssna och ta hänsyn till de anställda. Men i själva verket borde det ju vara tvärt om. I ett sådant läge kan de anställda ha värdefulla synpunkter som gör att man kommer vidare, säger professor Töres Theorell, huvudförfattare till publikationen ”Non-Listening and Self Centered Leadership”.

Undersökningen visar också att människor i yrken med låg lön och kort utbildning oftare får klara sig utan att chefen lyssnar och bryr sig om vad de säger. Ju längre ner på den sociala skalan, desto större är risken.

– Cheferna lyssnar minst i lågstatusyrken. De högre upp har folk under sig som också är högutbildade. Folk är kanske mer benägna att lyssna till dem som har hög utbildning, säger Töres Theorell.

Utöver de icke-lyssnande cheferna tar studien upp de s k självcentrerade cheferna, som definieras  som icke-sociala, icke-deltagande,  enstöringar. Dessa chefer kunde mycket väl vara lyssnande, berättar Töres Theorell. De var inte vanligare i lågstatusjobb, och deras beteende var heller inte kopplat till konjunkturen.

Studien visar att båda chefstyperna ökar de anställdas risk att inom en tvåårsperiod få depressionssymtom.

– Skillnaden är att samband för de icke-lyssnande cheferna till stor del förklaras av hur arbetsmiljön ser ut. Där arbetsmiljön är bra finns det också fler lyssnande chefer. Frågan är då vad som kommer först, lyssnandet eller arbetsmiljön.

Vilka slutsatser bör man ute i arbetslivet dra av dessa rön?
– Resultaten inskärper betydelsen av att chefer lyssnar till sina anställda. Risken för depressiva symtom minskar om cheferna börjar lyssna mera, säger Töres Theorell.

Studien utgår från den sk SLOSH-studien, Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, som bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 års arbetsmiljöundersökningar.

Publicerad: 2012-10-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!