Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dålig koll på praktikanters arbetsmiljö

Många kommuner har stora brister i sitt arbetsmiljöarbete i samband med elevers praktik. I två fall på en skola i Småland har det lett till svåra olyckor. Arbetsmiljöverket har anmält kommunen till åklagare.

Publicerad: 2011-03-11

Hälsa-110311

I november 2007 skadade sig en 16-årig elev vid båtbyggarskolan i Storebro, i samband med sin APU, en obligatorisk praktik för gymnasieskolans yrkesinriktade program, som han gjorde på en liten snickerifirma i Kalmar.
16-åringen arbetade med en bredbandsputs och fastnade med händerna mellan arbetsstycket och inmatningsrullbandet. Han fick omfattande skador på båda händerna.
Arbetsmiljöverket konstaterade allvarliga säkerhetsbrister på putsmaskinen. Det visade sig dessutom att skolan saknade fungerande rutiner för det mesta rörande APU, t ex att handledaren ska ha god kännedom om riskerna med arbetet.

I oktober förra året skadades en annan elev på båtbyggarskolan, i samband med sin APU, på en firma i Vimmerby. Eleven arbetade med att klyva en panelbräda i en klyvsåg, när brädan fastnade i sågklingan, och klingan stannade. Han försökte få loss brädan med höger hand. När brädan lossnade startade klingan och höger ring- och lillfinger kapades av.
Skillnaden mellan olyckan 2007 och den nu i oktober är att den första drabbade en minderårig, och den senare en man i 20-årsåldern som gick vuxenutbildning. I övrigt är likheterna slående.

Arbetsmiljöverket fann även denna gång brister på maskinen. Det samma gällde företagets mottagande av APU-elever. Eleven hade exempelvis inte fått någon genomgång av klyvsågen och dess risker.
Vimmerby kommun har heller har inga rutiner för vad som ska gälla vid anskaffning av praktikplatser. Eleven hade ordnat praktikplatsen själv. Skolan hade inte i förväg förvissat sig om att det var en ur arbetsmiljösynpunkt godtagbar arbetsplats.

– Det är anmärkningsvärt att kommunen inte gjort något åt detta, säger Arne Ågren, jurist vid Arbetsmiljöverkets Växjödistrikt.

Monica Johansson är rektor vid Vimmerby Lärcenter som ansvarar för vuxenutbildningen. Hon känner inte igen sig i Arbetsmiljöverkets beskrivning av verksamheten.
– Direkt efter olyckan i oktober gjordes en översyn i hela kommunen, och nu har vi samma rutiner för alla elever. Jag anser att vi har gjort så mycket som vi kunnat.

Kammaråklagare Kennert Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Växjö är inte lika säker.

Han åtalade efter olyckan 2007 snickeriägaren, liksom ordföranden i Vimmerbys barn- och ungdomsnämnd och en tidigare förvaltningschef. Politikerna friades nyligen av Kalmar tingsrätt. Skolan hade på flera sätt brutit mot arbetsmiljöreglerna konstaterade tingsrätten, men det straffrättsliga ansvaret för detta bärs inte av de åtalade. Kennert Andersson har överklagat domen.

– Jag har precis fått Arbetsmiljöverkets skrivelse angående den senaste olyckan och vad jag kan se så verkar det vara i princip samma sak som vid den förra, säger Kennert Andersson.

Att det finns stora brister i APU konstaterade nyligen Skolinspektionen efter granskning av ett 40-tal kommuner. Man upptäckte stora brister i utbildningens innehåll, betygssättning mm.
Vimmerby är ett talande exempel på att många kommuner också har stora brister i sitt arbetsmiljöarbete i samband med APU, med svåra olyckor som följd.

Hans Olof Wiklund

Publicerad: 2011-03-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!