Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dålig stämning kostar för företaget

Försämringar i den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats leder till förlorad produktion. Det framgår av en ny studie.

Publicerad: 2010-07-07

Nyhet-100707

Malin Lohela Karlsson har som en del i en avhandling vid Karolinska Institutet undersökt om det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön, anställdas hälsa och produktionsbortfall.
Nära 2 100 personer i fyra stora industriföretag har deltagit i studien, som pågått i 3, 5 år. De har fått svara på frågor som rör ledarskap, arbetsklimatet, engagemang i arbetet m m, samt den egna hälsan. Sedan har forskarna jämfört det med uppgifter om sjukfrånvaro men också sjuknärvaro för att fånga upp sambandet med förlorad produktion.

Resultatet är att flera faktorer i den psykosociala arbetsmiljön påverkar ett företags produktionsbortfall, både direkt och genom en påverkan på de anställdas hälsa. Försämras det sociala klimatet på arbetsplatsen och personalens engagemang så ökar både sjukfrånvaron och sjuknärvaron. När det gäller sjuknärvaron är det ännu fler faktorer som har betydelse, exempelvis kraven i arbetet och hur stor kontroll man har över arbetet.
Slutsatsen som Malin Lohela Karlsson drar är att företag måste förbättra både sådana psykosociala faktorer och anställdas hälsa för att undvika produktionsbortfall.

Studien har redovisats i tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine. Malin Lohela Karlsson disputerar med sin avhandling den 16 april.

Publicerad: 2010-07-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!