Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dåligt jobb stör sömnen

Hur du har det på arbetet påverkar din sömn. God arbetsmiljö är lika med bättre sömn. Det finns det nu vetenskapligt stöd för.

Publicerad: 2013-04-18

Personer som får stöd på jobbet, har kontroll över sina arbetsuppgifter och känner sig rättvist behandlade har mindre störd sömn.

Det konstaterar en projektgrupp vid SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) efter att ha granskat den internationella forskningen på området. Sammanfattningar av nära 8 000 studier har analyserats i rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar”.

De arbetsvillkor som har samband med sämre sömn är t ex för höga krav eller ett psykiskt ansträngande arbete.

Mobbning är en annan faktor som har samband med högre grad av sömnstörningar. Det gäller även arbeten där man inte blir tillräckligt belönad, t ex får lägre lön eller inte känner sig nog uppskattad.

Att jobba skift är en annan arbetsmiljöfaktor som innebär att sömnen blir störd. De som slutar med skiftgång får bättre sömn, enligt rapporten.

De granskade studierna har sällan några resultat som pekar på skillnader mellan kvinnor och män. Men det kan finnas könsskillnader som inte är kända ännu, konstaterar SBU.

I rapporten har man undersökt sambandet mellan arbetsmiljön och sömnstörningar några år senare. Gruppen har inte studerat det omvända, hur dålig sömn påverkar arbetet. Inte heller om sömnstörningar hänger ihop med andra sjukdomar, som i sin tur kan påverkas av arbetsmiljön, eller hur omständigheter utanför jobbet påverkar sömnen.

Publicerad: 2013-04-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!