Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Danskar och svenskar nöjdast med arbetsmiljön

Publicerad: 2014-05-15

Svensken oroar sig över stressen på jobbet. Men vi är också flexibla, har goda arbetsvillkor och är tillfreds med den egna arbetsmiljön.

Så kan man sammanfatta resultatet av en stor undersökning om arbetsförhållandena i EU:s medlemsländer, gjord av Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Stress är ett folkhälsoproblem i hela Europa och något som de flesta ser som den största arbetsmiljörisken. Allra mest oroar sig svenskarna. Två av tre tycker att stress är den största faran. I hela EU är det lite drygt hälften som ser stress som en riskfaktor.

Nästan hälften av anställda i Sverige har också det senaste året känt stress, depression och ångest av orsaker i arbetet. Inom EU är det i snitt bara var fjärde.

Besvären i arbetet är dock inget som leder till sjukfrånvaro i någon större omfattning. Åtta av tio svenskar säger att de har haft som mest 1-3 sjukdagar till följd av jobborsaker, mot sju av tio i EU.

15 procent i Sverige tycker mobbning och trakasserier är den största arbetsmiljöfaran. Bland samtliga EU-länder är det 11 procent. Fysiska risker, som t ex allvarliga olyckor ser 14 procent av svenskarna som en stor risk, mot 18 procent som EU-snitt.

De nordiska länderna och framför allt Danmark rankar sina arbetsvillkor högst överlag, oavsett vilka kriterier det handlar om. Grekerna ligger sämst till, enligt enkäten.

Inom hela EU är det t ex nära sex av tio (57 procent) tycker att arbetsmiljön i deras land har försämrats de senaste fem åren. I Grekland är det hela 88 procent. I Sverige är det 47 procent som anser att arbetsmiljön blivit sämre.

Drygt hälften, 53 procent, anser ändå att arbetsvillkoren rent allmänt i det egna landet är goda. Men resultaten varierar: från 87 procent i Danmark och 77 procent i Sverige till bara 16 procent i Grekland.

När det gäller den egna arbetsmiljön så är i snitt 77 procent nöjda. Danskarna är mest tillfreds: 94 procent, i Sverige trivs 86 procent i stort sett. Grekland sticker ut igen: bara 38 procent säger att de är nöjda.

Sverige är i topp när det gäller möjligheten att ha flexibla arbetstider och kunna jobba hemifrån. Nästan sex av tio har den möjligheten och har också använt sig av den, mot bara en fjärdedel av genomsnittet.

Publicerad: 2014-05-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!